MaculaVereniging

De gevolgen van MD kunnen zijn dat men:

  • Vrienden, buren en kennissen in het voorbijgaan niet meer herkent.
  • Moeilijkheden krijgt met lezen of dit alleen nog maar kan met hulpmiddelen.
  • Moeilijk of niet meer televisie kan kijken.
  • Moet stoppen met autorijden of zelfs met fietsen.
  • De treinaankondigingen en de busnummers niet meer (goed) kan lezen.
  • Geld- en kaartautomaten niet meer kan bedienen.
  • Niet meer zelf boodschappen kan doen.
Lees voor