MaculaVereniging

Doordat macula-degeneratie alleen het centrale zicht aantast, kan dit afhankelijk van de mate van aantasting leiden tot gedeeltelijke of zelfs het gehele verlies van het centrale zicht.

Omdat het perifere zicht niet wordt aangetast, blijft er altijd een restvisus over dat door de oogarts wordt uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger dit percentage, hoe meer restvisus. Dit percentage restvisus kan wel beteken dat men ernstig tot zeer ernstig slechtziend kan worden, maar niet volledig blind.

Ernstige tot zeer ernstige slechtziendheid als gevolg van macula-degeneratie kan er onder andere toe leiden dat men geen gezichten meer kan herkennen. Dit is van grote invloed op de communicatie, omdat je de gezichtsuitdrukkingen van de ander niet meer kunt zien.

Ook is de kans reëel dat het lezen van kranten, boeken, tijdschriften, notenschrift en teksten op beeldschermen problematisch kan worden. Maar het kan ook consequenties hebben voor de zelfstandige mobiliteit, zoals het verlengen van het rijbewijs of het verantwoord kunnen blijven fietsen.

De mate van slechtziendheid in het eindstadium is bij mensen met een vorm van juveniele macula-degeneratie (JMD) over het algemeen ernstiger dan bij mensen met een vorm van leeftijdsgebonden macula-degeneratie (LMD).

Lees voor