MaculaVereniging

De MaculaVereniging streeft naar toegankelijke, gebruiksvriendelijke en begrijpelijke informatie voor iedereen.

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat onze online informatievoorziening voldoet aan de internationaal geldende richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Met deze verklaring, die betrekking heeft op www.maculavereniging.nl, leggen we uit hoe we ons daarvoor inspannen.

Recht op toegang

Als vereniging zetten wij ons ervoor in dat iedereen kan meedoen. Dat geldt dus ook voor mensen met een visuele beperking zoals macula- degeneratie. Dit betreft zowel de fysieke wereld als het online domein. Sterker nog, in het VN-verdrag Handicap is vastgelegd dat iedereen hier recht op heeft. De WCAG-richtlijnen, internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, moeten dit mogelijk maken.

Vooralsnog zijn alleen overheden en enkele andere organisaties verplicht deze richtlijnen toe te passen en verenigingen als de MaculaVereniging nog niet. Toch vinden wij dat wij als MaculaVereniging dit aan de doelgroep verplicht zijn.

Ontwikkeling

Deze website is gebouwd volgens de WCAG 2.1-richtlijn niveau AA, maar voldoet hier nog niet volledig aan. Er wordt nog gewerkt aan de video’s die zijn geplaatst op de website.

Ontoegankelijk?

Ondanks alle richtlijnen, is het uiteindelijk de gebruiker die merkt of een site toegankelijk is of niet. Mocht u ondanks onze inzet op de site iets vinden dat u niet toegankelijk vindt, laat het ons dan weten via info@maculavereniging.nl of bel naar 030-298 07 07 en we lossen het zo snel mogelijk op!

Lees voor