Bestuur

Het bestuur van de MaculaVereniging bestaat uit minimaal drie, maximaal zeven personen. Zij worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van drie jaar. De bestuursleden kunnen opteren voor een vrijwilligersvergoeding ter dekking van de door hen gemaakte onkosten. Momenteel bestaat het bestuur uit:

Hans van der Koogh – Penningmeester

penningmeester@maculavereniging.nl

Roger Ravelli – Visuele en Digitale Toegankelijkheid

project@maculavereniging.nl

Adviesraad

Het bestuur van de MaculaVereniging wordt door deskundigen op het gebied van macula-degeneratie en deskundigen met andere relevante expertise ondersteund. Tweemaal per jaar is er een bijeenkomst met het bestuur van de MaculaVereniging om de ontwikkelingen op het gebied van macula-degeneratie te bespreken. Momenteel bestaat de Adviesraad uit:

  • De heer prof.dr. C.B. Hoyng (verbonden aan het Radboudumc)
  • De heer dr. N. Crama (verbonden aan het Radboudumc)
  • De heer prof.dr. C. Boon (verbonden aan het Leids UMC)
  • Mevrouw drs. M. von Mierlobensteyn (verbonden aan het Medisch Centrum Maastricht)
  • Mevrouw dr. J. Ossewaarde (verbonden aan het UMC Utrecht)
  • Mevrouw dr. M.J. van Schooneveld (verbonden aan het AMC)
  • De heer dr. B.J.M. Melis-Dankers (klinisch fysicus Koninklijke Visio Haren)
  • De heer dr. A. Verezen (optometrist Elvea)