MaculaVereniging

De MaculaVereniging is op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers

Wilt u kunnen meebeslissen over het beleid en bestuurslid worden? Een bestuurslid vergadert 10 keer per jaar waarvan eens per kwartaal fysiek op een centrale plaats in Nederland. Een bestuurslid heeft een portefeuille en is voor dat deel aanspreekpunt voor de werkgroep, projectgroep of vrijwilliger. We zijn specifiek op zoek naar een penningmeester en een secretaris. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Vrijwilligers die zich organisatorisch willen bezighouden met:

  • Het organiseren van Macula-informatiebijeenkomsten bij oogpoli’s van medische centra in de regio.
  • Het opzetten van kleinschalige bijeenkomsten in uw eigen woonplaats zoals Macula-bijeenkomsten en JMD-netwerkmeetings.
  • Projectbegeleiders: u vindt het leuk om samen met anderen en een bestuurslid een project te runnen. Dit kan een kort project van een maand zijn of een project van een jaar. Het project kan ingebracht worden of samen met het bestuur worden bepaald. Te denken valt aan: benaderen huisartsen, optometristen. Als projectbegeleider heeft u vast ook veel ideeën.
  • Voorlichters: heel belangrijk voor de vereniging is het geven van voorlichting, want de oogziekte macula-degeneratie is voor velen nog onbekend. Het is van belang dat dit verandert zodat deze toch veel voorkomende oogaandoening tijdig wordt onderkend. Een aantal voorbeelden: voorlichting in bibliotheken, ziekenhuizen, een Rotary, Vrouwen van Nu, maar ook opticiens.
  • Het redigeren van teksten voor de Nieuwsbrief en uitgaande brieven.
  • Het redigeren van teksten voor en het controleren van de website.

Helpt u mee?

Weet u (nog) niet of u de juiste en geschikte persoon bent voor één (of meerdere) van bovengenoemde vacatures? Neem in ieder geval vrijblijvend contact op. Er is bij dit alles een goede ondersteuning vanuit de vereniging. Daar mag u op rekenen.

Alle bovengenoemde vacatures kunnen ook ingevuld worden door uw partner of uw kinderen die graag betrokken zijn bij de uitvoering van de diverse werkzaamheden.

Kortom we horen graag als u uw steentje wilt bijdragen.

Voor alle vacatures geldt: neem contact op via voorzitter@maculavereniging.nl

Lees voor