Wat kunt u doen voor de MaculaVereniging?

Er zijn al veel leden actief voor de vereniging. Zo zijn er organisatoren van een Macula-café of Macula-(huiskamer)bijeenkomst, leden die op beurzen staan, enz. Zij helpen met het verspreiden van informatie over de oogaandoening.

De MaculaVereniging is op zoek naar bestuursleden. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de voorzitter.
En er wordt gezocht naar vrijwilligers die zich organisatorisch willen bezighouden met:

  • Het organiseren van Macula-informatiebijeenkomsten bij oogpoli’s van medische centra in de regio.
  • Het opzetten van kleinschalige bijeenkomsten in uw eigen woonplaats zoals Macula-bijeenkomsten en JMD-netwerkmeetings.
  • Het redigeren van teksten voor de Nieuwsbrief en uitgaande brieven.
  • Het redigeren van teksten voor en het controleren van de website.

Voelt u zich aangesproken of wilt u eerst meer informatie? Neemt u dan contact op met een bestuurslid. Het e-mailadres vindt u bij Over ons/bestuur. U kunt ook bellen naar het secretariaat van de MaculaVereniging, tel. 030-298 07 07 en uw vraag en telefoonnummer achterlaten. Zij zullen er dan voor zorgen dat u door een van de bestuursleden wordt teruggebeld.