MaculaVereniging

In maart 2000 is de Macula-Degeneratie Vereniging Nederland opgericht. In 2015 is de naam gewijzigd in MaculaVereniging.

Het is de patiëntenvereniging die zich inzet voor de groeiende groep van mensen met macula-degeneratie (MD). Door de westerse leefgewoonten en het ouder worden van de mensen komt MD steeds vaker voor.

De missie en visie van de MaculaVereniging is steun en perspectief bieden aan mensen met macula-degeneratie (MD). Om dat te bereiken zet de vereniging zich in voor:

  • het bevorderen van bekendheid van de vereniging door bewustwording en voorlichting.
  • het bevorderen van eigen keuze en eigen regie.
  • het bieden van steun aan de doelgroepen.
  • het organiseren van lotgenotencontact.
  • het geven van betrouwbare informatie aan de doelgroepen.
  • het op velerlei terreinen behartigen van de belangen van onze  doelgroepen.
  • een vereniging te zijn met impact en een duidelijk imago.

Documenten

ANBI Informatie

De maculaVereniging is voor de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je giften aan de maculaVereniging vaak kunt aftrekken van de belasting.

Lees voor