MaculaVereniging

Het bestuur van de MaculaVereniging nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum en tijd: vrijdag 27 januari 2023 in Utrecht van 4 tot 5 uur
Locatie: Bar Beton (in de hal van Utrecht Centraal, bij perron 9)

Aansluitend bieden wij u een hapje en een drankje aan in de bar.
Aanmeldingen graag per e-mail via info@maculavereniging.nl of telefonisch 030-298 07 07.

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen ALV 23 mei 2022
  3. Voorstellen nieuwe bestuursleden en afscheid van de penningmeester
  4. Begroting
  5. Gelegenheid tot het stellen van vragen
  6. Sluiting

De notulen en de begroting voor 2023

U kunt de notulen en begroting ook aanvragen bij het secretariaat, via telefoonnummer 030-298 07 07.

Lees voor