MaculaVereniging

Het bestuur van de MaculaVereniging nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum en tijd: zaterdag 3 juni 2023  van 4 tot 5 uur
Locatie: Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht

Aansluitend bieden wij u een hapje en een drankje aan in de bar.
Aanmeldingen graag online , e-mail via info@maculavereniging.nl of telefonisch 030-298 07 07.

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen Notulen ALV 27 Jan 2023
  4. Bestuurswijzigingen
  5. Jaarverslag
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Vaststellen concept jaarrekening en decharge van het bestuur
  8. Sluiting

U kunt de notulen, jaarverslag en jaarrekening ook aanvragen bij het secretariaat, via telefoonnummer 030-298 07 07.

Download hier de agenda
De ALV agenda als PDF document

Download hier de definitieve jaarrekening 2022
De ALV agenda als PDF document

Lees voor