Macula-infolijn & Bel team

Macula-Infolijn

Voor vragen over macula-degeneratie, ooginjecties, lotgenotencontact, hulpmiddelen, etc. kunt u contact opnemen met de Macula-Infolijn.

Vervolgens zal een vrijwilliger van de MaculaVereniging contact met u opnemen. Mocht dit met 7 dagen niet gebeurd zijn, wilt u ons dan nogmaals bellen?

Belteam

De MaculaVereniging beschikt over een Belteam. Leden van dit team – die zelf een vorm van MD hebben – nemen telefonisch contact op met nieuwe leden om hen te informeren en een luisterend oor te bieden. Nieuwe leden blijken dit bijzonder op prijs te stellen. In principe wordt u één keer gebeld. Mocht er na verloop van tijd behoefte bestaan aan een vervolggesprek, dan kunt u contact opnemen met de MaculaVereniging, tel. 030-298 07 07. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld door een belteamlid.