De maculaVisie is het informatieblad van de MaculaVereniging en verschijnt vier keer per jaar in zwartdruk, in gesproken vorm (Daisy-cd), via de e-mail en is te beluisteren via de Webbox. Mensen met MD, hun partners en familieleden, erfelijke dragers van MD en ouders van kinderen met MD kunnen lid worden van de MaculaVereniging. Het lidmaatschap van de MaculaVereniging bedraagt €32,50 per jaar, het wordt aangegaan voor het kalenderjaar en automatisch verlengd. Eén leesvorm van de maculaVisie is inbegrepen bij het lidmaatschap. Een tweede leesvorm kost € 10 per jaar extra.

Wilt u reageren op de inhoud van de maculaVisie of kopij insturen?

Dit kan door contact op te nemen per e-mail: redactiemv@maculavereniging.nl of schrijf naar: Redactie maculaVisie, Postbus 418, 2000 AK Haarlem.

U kunt hier alvast een voorproefje krijgen.


MaculaVisie | mei 2021

MaculaVisie | oktober 2022


MaculaVisie | mei 2021

MaculaVisie | mei 2022


MaculaVisie | maart 2021

MaculaVisie | maart 2022