MaculaVereniging

Een aantal leden van de MaculaVereniging heeft een Macula-café of Macula-(huiskamer)bijeenkomst opgezet. Deze kleinschalige vormen van lotgenotencontact worden in diverse plaatsen in Nederland georganiseerd. Tijdens zo’n bijeenkomst staat de oogaandoening centraal. Mensen wisselen tips uit hoe met macula-degeneratie om te gaan. Soms is er een gastspreker die bijvoorbeeld iets vertelt over een hulpmiddel.

De blauwgekleurde plaatsnamen zijn de locaties waar Macula-cafés of Macula-bijeenkomsten worden gehouden. De bruingekleurde plaatsnamen zijn locaties waar Oog & Macula-bijeenkomsten worden gehouden. Dit zijn bijeenkomsten die in samenwerking met de Oogvereniging worden georganiseerd. De geel gekleurde plaatsnamen zijn JMD-netwerkmeetings.

Klikt u op de plaatsnaam naast het kaartje dan vindt u informatie over de locatie waar de bijeenkomst wordt gehouden.

Voor de data van de bijeenkomsten kunt u kijken bij Agenda.

Lees voor