Een aantal keren per jaar organiseert de MaculaVereniging – in samenwerking met medische centra – verspreid over het land informatiebijeenkomsten. Een oogarts vertelt uitgebreid over de oogaandoening en een optometrist of hulpmiddelenleverancier geeft informatie over hulpmiddelen. Een deskundige van Koninklijke Visio of Bartiméus geeft voorlichting over hoe in het dagelijks leven om te gaan met slechtziendheid. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die meer over MD wil weten.

Leden die in de omgeving van het medisch centrum wonen waar de bijeenkomst wordt gehouden, krijgen een persoonlijke uitnodiging. U kunt het programma te zijner tijd op deze website vinden. Om u aan te melden voor de bijeenkomst (verplicht) kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de MaculaVereniging: ledenadministratie@maculavereniging.nl of tel. 030-298 07 07 tenzij in de uitnodiging anders wordt aangegeven. De toegang is gratis.