Onderzoek naar revalidatiezorg voor slechtziende of blinde mensen

Onderzoek naar verwijzing naar revalidatiezorg voor slechtziende of blinde mensen: kunt en wilt u bijdragen?

Het Amsterdam UMC, locatie VU medisch centrum, afdeling Oogheelkunde doet samen met Koninklijke Visio onderzoek naar verwijzing naar expertisecentra voor mensen met een visuele beperking (Koninklijke Visio en Bartiméus). Doel is het in kaart brengen van het verwijsproces naar deze expertisecentra en het achterhalen waarom sommige mensen er wel terecht komen en sommigen niet. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen aanleiding geven tot verbetering van de zorg voor mensen met een visuele beperking. Hierbij kan worden gedacht aan het verbeteren van de communicatie tussen patiënt en zorgprofessional, informatievoorziening rondom de revalidatiezorg voor mensen met een visuele beperking en besluitvorming rondom een passende behandeling voor de patiënt.

Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar mensen ouder dan 50 jaar met macula degeneratie die eenmalig willen deelnemen aan een interview. We zijn specifiek op zoek naar mensen die – maximaal een half jaar geleden – door hun oogarts/optometrist voor het eerst zijn verwezen naar Koninklijke Visio of Bartiméus of op eigen initiatief stappen hebben ondernomen om naar Koninklijke Visio of Bartiméus te gaan. Ook zijn wij op zoek naar mensen die er voor kiezen om – al dan niet na een verwijzing – (nog) geen gebruik te maken van de diensten van Koninklijke Visio of Bartiméus en er daarom nog nooit zijn geweest.

In een interview van ongeveer 1,5 uur zouden wij u graag willen vragen hoe u al dan niet bij Visio of Bartiméus terecht bent gekomen en wat uw ervaringen als oogpatiënt/-cliënt waren in dit traject. Het interview zal het liefst in de maanden februari t/m april plaatsvinden op een locatie naar keuze (bijvoorbeeld bij u thuis). U ontvangt een 20 euro cadeaubon als dank voor uw deelname.

Oproep deelname

Herkent u zich in de bovenstaande punten en bent u bereid om aan het onderzoek mee te doen? Neem dan voor meer informatie contact op met Miriam Stolwijk (onderzoeker bij afdeling Oogheelkunde, Amsterdam UMC, locatie VUmc) via: m.stolwijk@amsterdamumc.nl of telefoon: 0204446108.

Met vriendelijke groet,

 

 width=

Miriam Stolwijk, MSc  |  PhD candidate

Department of Ophthalmology – Low Vision Research

Amsterdam Public Health research institute

Location VUmc | PK 4X191 | De Boelelaan 1118 | 1081 HZ Amsterdam

T: 020-4446108 |  E: m.stolwijk@amsterdamumc.nl

www.amsterdamumc.nl  |  www.vumc.nl