MaculaVereniging

Verheugd kunnen we melden dat afgelopen woensdag het Verbetersignalement Zinnige Zorg Leeftijdsgebonden maculadegeneratie is verstuurd naar de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vandaag is het verbetersignalement gepubliceerd op onze website.

Samen met u als vertegenwoordiger van de betrokken partijen (patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en zorgverzekeraars) heeft het Zorginstituut vastgesteld dat de zorg voor mensen met leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) op een aantal punten kan worden verbeterd. Dit verbetersignalement beschrijft de verbeterafspraken en acties die kunnen worden ingezet om de verbeterafspraken te realiseren, evenals de regiehouders en betrokken partijen.

Verbeterafspraken

  • aandacht voor preventie bij verhoogd risico op LMD en bij bestaande LMD
  • tijdige en juiste diagnostiek en snelle start van behandeling
  • meer duidelijkheid over optimale behandeling met anti-VEGF-injecties
  • aandacht voor visusgerelateerde kwaliteit van leven

In juni en juli van dit jaar hebben alle betrokken verenigingen het concept-verbetersignalement kunnen becommentariëren. De commentaren zijn zorgvuldig verwerkt. In bijlage C staat onze reactie op die commentaren.

Implementatie

Met dit Verbetersignalement ronden wij de verdiepingsfase van dit Zinnige Zorg-project af. Het realiseren van de verbeterpunten is aan partijen in de zorg. Dit is in lijn met de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen het zorgstelsel. Het Zorginstituut zal in de nu startende implementatiefase de partijen blijven verbinden door onder andere bijeenkomsten te faciliteren. Verder behoudt zij een monitorende rol en zal het proces en de realisatie van de gemaakte afspraken volgen. Over deze voortgang zal zij jaarlijks rapporteren aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Over vier jaar zal dit traject worden afgesloten met een evaluatie. Publicatie Wij stellen het op prijs als u het Verbetersignalement wilt verspreiden onder uw achterban, en op de website wil publiceren. Ook aandacht voor dit onderwerp in nieuwsbrieven, vakbladen en symposia zouden we erg waarderen. Als wij kunnen ondersteunen bij het opstellen van een tekst horen wij dat graag, via zzoog@zinl.nl. Ook kunt u gebruik maken van de tekst in het nieuwsbericht dat te vinden is op onze website, en zo mogelijk het LinkedIn bericht delen.

Vervolg

Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en actieve inbreng bij dit Verbetersignalement. We zijn blij zijn met de constructieve houding van, en samenwerking tussen, de belanghebbende partijen gedurende het traject. We hopen op een voortzetting hiervan in de implementatiefase(https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/zintuigen-en-huid/zinnige-zorg—maculadegeneratie-implementatiefase), zodat de gewenste veranderingen in de zorg kunnen worden bewerkstelligd.

Verbetersignalement

Lees voor