MaculaVereniging

Jack de Vringer heeft om persoonlijke redenen zijn bestuursfunctie neergelegd. Wij danken hem voor zijn bijdrage aan de coördinatie van bijeenkomsten en wensen hem het beste toe. Het bestuur is blij dat ons bestuurslid Rob Verboom de coördinatie van deze bijeenkomsten op zich neemt. 

Bijeenkomsten, zowel groot als klein en cafés, zijn het hart van onze vereniging. Wij vinden het belangrijk dat voor de mensen die dat willen er in de omgeving een mogelijkheid is om elkaar te ontmoeten. Onze vereniging heeft zeer enthousiaste regiovertegenwoordigers en een paar huiskamerbijeenkomsten die dit mogelijk maken.

Het bestuur

Lees voor