Zoals recent bekend is geworden, is Visudyne (verteporfine), de stof die nodig is voor PDT-behandeling (photodynamische therapie), tot begin 2022 bijna wereldwijd niet leverbaar.

PDT was vroeger de behandeling voor natte AMD, toen hiertegen nog geen ooginjecties ter beschikking waren. PDT kon de visusachteruitgang hoogstens vertragen.

Met de komst van de veel effectievere ooginjecties ( Avastin®,  Eylea®, Lucentis® en nu ook Beovu® in enkele centra), is PDT voor natte AMD naar de achtergrond geschoven en is de eerste keus van behandeling voor natte AMD het geven van de ooginjecties, volgens het landelijk protocol voor de behandeling van natte AMD. Deze ooginjecties lopen dus in het geheel geen gevaar.

PDT wordt voor 4 oogaandoeningen ingezet, waar vaak de macula (gele vlek) bij betrokken is:

  1. Retinitis centralis serosa (=centraal sereuze chorioretinopathie)
  2. Choroidea-haemangioom: een vaatkluwen in het vaatvlies, vaak met vochtproductie, dat onder het netvlies optreedt en waardoor het netvlies plaatselijk loskomt van de onderlaag. Het vocht komt nogal eens ook in de macula, waardoor het zicht daalt.
  3. Polypoidale choroidale vasculopathie: dit zijn 1 of enkele ballonvormige uitstulpingen in de vaten van het vaatvlies, dat onder het netvlies ligt. Het betreft veelal de macula of het gebied rond de macula.
  4. Natte AMD: als de ooginjecties onvoldoende of niet werken of als een langdurig intensief priktraject fysiek te belastend is/niet haalbaar is voor de patient, kan PDT in combinatie met een ooginjectie een optie zijn. Deze 4e groep betreft dus slechts een kleine en selecte groep patienten.

Nu er een tekort is aan visudyne en nog maar een kleine restvoorraad aanwezig is, is een indicatiecommissie in het leven geroepen, waarin van elk PDT-centrum een oogarts zitting heeft. Er zijn strenge criteria opgesteld, waaraan een patient moet voldoen, om een behandeling dit jaar te kunnen krijgen. De patienten worden besproken in de indicatiecommissie. De patienten, van wie het andere oog al relatief slecht zicht heeft, krijgen voorrang mits het oogbeeld van het beste oog aan de strenge criteria voldoet. De overige patienten worden op een wachtlijst gezet en zodra het kan, een behandeling aangeboden. Op deze manier worden de patienten, van wie de situatie het meest nijpend is, als eerste geholpen. Door de landelijke samenwerking van de PDT-oogartsen krijgen bovendien alle patienten dezelfde kansen.

Dr.J.Ossewaarde- van Norel (oogarts UMC)