Op donderdag 8 september verdedigt Sankha Amarakoon, oogarts, zijn proefschrift “Neovascular Age-Related Macular degeneration: insights into treatment”, in Rotterdam (Woudenstein Erasmus Building, Senaatzaal om 10:30 uur).

De behandeling van natte macula-degeneratie vindt plaats door middel van intravitreale injecties (injecties in het oog) van anti-VEGF. Deze behandeling is invasief en belastend voor de patiënt maar is zeer waardevol voor het behouden van de visus. In dit promotie onderzoek is gekeken naar de effecten van het verlengen van de periode tussen de bevacizumab (Avastin) injecties. Waarbij is aangetoond dat langere frequenties dan de standaard 4 wekelijkse dosis van bevacizumab, zowel in een vast als in een flexibel schema tot 8 wekelijks mogelijk is.

Veel van de patiënten die hebben meegeholpen aan het onderzoek zijn lid van de MaculaVereniging.

Het is een openbare verdediging, dus iedereen is welkom. Het is ook op afstand te bekijken via: https://eur.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=89f2b04b-dd13-461b-ae4a-aeec00bc68e0 Meer info is te vinden op: https://www.eur.nl/evenementen/promotie-s-sanka-amarakoon-2022-09-08