Het rapport “De klinische relevantie & patiënt relevantie van een Treat-and-Extend (T&E) behandelbeleid bij macula aandoeningen in de oogheelkunde” is opgesteld naar aanleiding van signalen vanuit verschillende partijen betrokken bij de oogzorg van macula-aandoeningen. Er bestaat een grote variatie tussen oogartsen in het behandelbeleid met oog-injecties (intravitreale injecties, IVI’s) met anti-Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) geneesmiddelen. De huidige richtlijnen voor deze aandoeningen geven geen duidelijke handvatten voor het optimale behandelschema. Op basis van deze signalen is een commissie van klinische deskundigen en patiënten-ervaringsdeskundigen gevraagd hun expertise en ervaring aan te wenden om hun perspectief te geven op de bovengeschetste problematiek en oplossingsrichtingen aan te reiken over voorkeursopties bij de behandeling van macula-aandoeningen.

Het betreft hier de drie meest frequent voorkomende macula- aandoeningen, te weten natte Leeftijdsgebonden Macula-degeneratie (nLMD), Diabetisch Macula Oedeem (DME) en Retinale Veneuze Occlusie (RVO), met in Nederland circa 150.000, veelal oudere, patiënten. Door de variatie in behandelbeleid lopen deze patiënten risico op onderbehandeling of overbehandeling en bestaat er onduidelijkheid als ook onzekerheid bij patiënten over de kwaliteit van de behandeling. Dit is vanuit medisch-, patiënt- en gezondheidszorgperspectief natuurlijk onwenselijk en vereist verbetering.

Onderbehandeling heeft grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen: slechtziendheid, maatschappelijke blindheid, verlies van zelfstandigheid, verlies van werk en hoge kosten voor begeleiding, hulpmiddelen, revalidatie en verpleeghuiszorg.

Overbehandeling is evenmin onwenselijk vanuit het oogpunt van risico op complicaties, belasting van de patiënt, van de zorg en van het gezondheidszorgbudget, mede gezien in het licht van de sterke groei van het aantal ouderen en van het aantal mensen met diabetes.

De noodzaak voor duidelijkheid over de behandeling met oog-injecties wordt eveneens bevestigd door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het recent uitgebrachte rapport ‘Verbetersignalement Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie (LMD)’ (september 2021).

De link naar het rapport:
Klinische relevantie & patiëntrelevantie van een Treat-and-Extend beleid in de oogheelkunde bij macula aandoeningen