logo oogvereniging

Voor het programma zorg op afstand is de Oogvereniging op zoek naar ouderen die een staaroperatie hebben gehad. Na afloop van een staaroperatie moet een patiënt terugkomen voor controle. Deze afspraak kan tegenwoordig ook op afstand plaatsvinden. Graag verneemt de Oogvereniging van patiënten hoe ze deze zorg op afstand ervaren hebben. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld. Het duurt ongeveer 5 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Het programma ‘zorg op afstand’ is georganiseerd vanuit het Kennisinstituut, Federatie Medisch Specialisten en is gefinancierd door ZonMw.

Vragenlijst over zorg op afstand bij staar

Zorg op afstand. Die term horen we steeds vaker. Zeker sinds de coronacrisis. Zorg op afstand is zorg die bijvoorbeeld via de computer, tablet of (mobiele) telefoon gedaan kan worden. U hoeft dan niet meer naar het ziekenhuis toe om uw arts te spreken.

Ook voor de behandeling van staar (cataract) kunt u zorg op afstand ontvangen. Staar is een vertroebeling van de ooglens, waardoor uw zicht minder scherp wordt. Staar ontstaat als gevolg van veroudering van de ooglens. De enige behandeling is een operatie. Na de operatie moet u een keer terug naar het ziekenhuis voor controle. Deze controle wordt steeds vaker op afstand gehouden via de telefoon of computer (videoconsult), in plaats van live in het ziekenhuis. Dit heet ‘zorg op afstand’.

De Oogvereniging vindt het erg waardevol om uw ervaringen rondom ‘zorg op afstand’ te horen. Wat vindt u positief, wat kan er beter en hoe zou u uw zorg in de toekomst het liefst zien? Deze informatie wordt meegenomen in de richtlijnen over cataract (staar), zodat de zorg nog beter wordt.

Link naar de vragenlijst over staar