‘In het hart, uit het zicht’

Juni 2022 zal de eerste Maand van de Macula worden met als thema: in het hart, uit het zicht. Leeftijdsgebonden macula-degeneratie (LMD) is de meest voorkomende oorzaak van ernstige slechtziendheid. In Nederland loopt naar schatting één op de vijf 60-plussers de kans deze oogaandoening te krijgen. Ondanks dit hoge aantal is de bekendheid van deze oogaandoening laag.

Dat is dan ook de reden waarom de MaculaVereniging de gehele maand juni aandacht vraagt voor macula-degeneratie door middel van verschillende activiteiten, zoals op 10 juni 2022 een Macula Symposium voor zorgprofessionals en op 24 juni 2022 een Macula-dag voor leden van de MaculaVereniging hun familieleden en betrokkenen, mensen met netvliesaandoeningen en zorgprofessionals.

Activiteiten in de Maand van de Macula: in het hart, uit het zicht

01 juni 2022 – Uitzending bij Omroep MAX

Op 1 juni bij Tijd voor MAX wordt er aandacht besteed aan leeftijdsgebonden macula-degeneratie. Prof. dr. C. Klaver en de heer J. Atsma zijn hierbij aanwezig en vertellen over de Maand van de Macula. Dit is een mooi begin van onze maand.

10 juni 2022 – Macula Symposium

Op deze dag vindt ‘s middags het Macula Symposium plaats in de Flint, te Amersfoort. Dit symposium is bedoeld voor zorgprofessionals en 60-plussers. Het thema is het voorkomen en vertragen van de ontwikkeling van leeftijdsgebonden macula-degeneratie (LMD).
Sprekers zijn onder andere Petra Rausch-Koster, MSc (Amsterdam UMC), prof.dr. Caroline Klaver (Erasmus MC) en dr. Yara Lechanteur (Radboudumc).

Programma 10 juni
Inschrijven 10 juni

Deze nascholing is geaccrediteerd door: AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)

24 juni 2022 – Macula-dag

Voor leden van de MaculaVereniging, hun familieleden en betrokkenen, mensen met netvliesaandoeningen en zorgprofessionals wordt op deze middag de Macula-dag georganiseerd in het Evoluon te Eindhoven. Het thema is de stand van zaken met betrekking tot de behandelmogelijkheden, lopende onderzoeken en technische ontwikkelingen en innovaties om het leven met macula-degeneratie te vergemakkelijken.

Programma 24 juni
Inschrijven 24 juni