Er is een wereldwijd tekort aan Visudyne (verteporfin), een poeder dat wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde oogziekten. Visudyne is een kritisch geneesmiddel, dit betekent dat er geen alternatieven beschikbaar zijn. Het tekort komt door productieproblemen bij de fabrikant in Amerika, de enige ter wereld die dit geneesmiddel maakt. Naar verwachting is Visudyne pas na februari 2022 weer beschikbaar. Dat melden het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de (oog)artsen verenigd in het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Macula

Visudyne wordt onder andere gebruikt bij patiënten met centrale sereuze chorioretinopathie (CSC/ serosa) en leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD), twee belangrijke aandoeningen van de macula (gele vlek). De macula is het centrale deel van het netvlies, waarmee iemand leest of gezichten herkent. Als de macula beschadigd raakt gaat het gezichtsvermogen achteruit. Wanneer deze patiënten niet meer behandeld kunnen worden met Visudyne, kan hun gezichtsvermogen achteruit gaan.

Prioriteringsschema

Er worden jaarlijks ongeveer 700 patiënten met Visudyne behandeld voor de beschreven oogaandoeningen. De huidige voorraad is slechts beperkt. De Werkgroep Medische Retina van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) heeft een prioriteringsschema opgesteld om patiënten die zich tijdens de huidige schaarste van Visudyne aandienen zo goed mogelijk te helpen. Doel is om patiënten die het meest bedreigd worden met (ernstige) slechtziendheid of maatschappelijke blindheid als eerste te behandelen.

Patiënten

De betrokken patiënten worden door hun behandelend arts op de hoogte gebracht van het wereldwijde tekort van Visudyne en de gevolgen hiervan voor hun individuele behandeling. De Oogvereniging en de MaculaVereniging zijn ook geïnformeerd over het tekort aan dit medicijn. Patiënten kunnen met vragen terecht bij hun behandelend oogarts.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van onder meer de geneesmiddelen en gezondheidszorg in Nederland. Het College ter Beoordeling Geneesmiddelen beoordeelt onder meer de kwaliteit van geneesmiddelen. De IGJ en het CBG zijn samen betrokken bij het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en defecten.

Voor meer informatie, neem contact op met: communicatie@maculavereniging.nl