MaculaVereniging

Dit is de meest voorkomende vorm van MD en openbaart zich rond de 55 jaar bij mensen die voorheen meestal goed hebben kunnen zien. Leeftijdsgebonden macula-degeneratie (LMD) komt voor in twee typen: de natte vorm en de droge vorm.

De droge vorm

De grootste groep mensen lijdt aan de droge vorm van LMD. Het is een sluipend proces, hetgeen verklaart dat u zich zelden al in een beginstadium bij de oogarts meldt. Een behandeling is er nog niet. Wel kunnen bepaalde voedingssupplementen een vertragende werking hebben op het voortschrijdende degeneratieve proces van droge LMD. Zo zijn er voedingssupplementen die voldoen aan de AREDS-2 (Age Related Eye Disease Study) met alle ingrediënten in de juiste samenstelling voor mensen met MD. Voordat u begint met voedingssupplementen is het raadzaam eerst contact met de oogarts hierover te hebben.

De natte vorm

De natte vorm van LMD vertoont ernstiger stoornissen in het gezichtsvermogen dan de droge vorm. Het plotseling optreden van vervorming van een beeld is meestal het eerste symptoom. In een tijdsbestek van weken, soms zelfs van dagen, kan het gezichtsvermogen ernstig beschadigd worden. Dit hangt samen met de ontwikkeling van een bijzonder soort afwijking in het gebied van de macula, neovascularisatie genoemd. Er is dan sprake van groei van abnormale bloedvaatjes onder de macula en die veroorzaken het vocht en de bloedinkjes die karakteristiek zijn voor natte LMD.
Een aangrijpende film over macula-degeneratie van de Macular Society in Engeland.

Bij vroegtijdige ontdekking is de behandeling van natte LMD in een aantal gevallen mogelijk. Sinds begin 2007 kunnen oogartsen injecties toedienen in het glasachtig lichaam van het oog met zogenaamde vaatgroeiremmers (VEGF-remmers). Deze injecties kunnen de achteruitgang van het gezichtsvermogen vertragen, maar moeten regelmatig herhaald worden.

Zelden worden beide ogen gelijktijdig aangetast. Daarom is het advies zeer attent te zijn op veranderingen in de scherpte van het zien, niet alleen van het zieke oog, maar vooral van het nog gezonde oog. Als de scherpte daalt, als het beeld vervormt of als delen uit het beeld wegvallen, dan zijn dit allemaal signalen voor een spoedeisend bezoek aan de oogarts, dat via de huisarts of de optometrist te regelen is. Een goede manier om regelmatig de ogen te testen is het Amslerraster.

Lees voor