Prognose

Het is van belang te weten dat macula-degeneratie een proces is dat meestal een stationaire toestand bereikt, waarna geen wezenlijke veranderingen meer te verwachten zijn. Het eindstadium hangt in hoge mate af van het type MD dat wordt vastgesteld aan de hand van het oogheelkundig onderzoek. In ieder geval geldt dat het degeneratieproces vrijwel altijd beperkt blijft tot de gele vlek. De rest van het netvlies behoudt zijn functie. In sporadische gevallen is er uitbreiding buiten de gele vlek, maar ook dan leidt dat niet tot blindheid.

Persoonlijke omstandigheden spelen een belangrijke rol en de eisen die u stelt aan de invulling van uw leven. Van groot belang is – waar nodig – zo goed mogelijk gebruik te maken van de beschikbare hulpmiddelen.

Wat kunt u zelf doen

Een van de zaken die iedereen zelf kan doen is in de levensstijl veranderingen aanbrengen die mogelijk de ogen kunnen beschermen.

Roken

Het is inmiddels wetenschappelijk aangetoond dat roken de kans op MD sterk verhoogt.

Voeding

Zoals bij de meeste mensen wel bekend is, zijn bepaalde voedingsmiddelen schadelijk voor de bloedvaten. Het is mogelijk dat deze stoffen ook betrokken zijn bij beschadiging van de macula. Het betreft dan alcohol en hoge concentraties verzadigde vetten, zoals cholesterol. Beperking hiervan is dan ook aan te raden. De cellen van de macula zijn naar alle waarschijnlijkheid gevoelig voor beschadiging door bepaalde zuurstofdeeltjes, de zogenaamde vrije radicalen.

Uit onderzoek is gebleken dat er een verband kan bestaan tussen het krijgen van MD en een gebrek aan antioxidanten. Antioxidanten zitten in bepaalde voeding en kunnen de schadelijke effecten van de vrije radicalen tegengaan. Er zijn twee antioxidanten (luteïne en zeaxanthine) die de kans op het krijgen van MD zouden kunnen verminderen. Deze twee stoffen zitten onder andere in rauwe spinazie, broccoli, boerenkool, tuinbonen, bladsla, rauwe peen, spruiten, maïs, paprika, groene erwten en tomaten.

Voedingssupplementen

Er zijn voedingssupplementen die een heilzame invloed zouden kunnen hebben op MD. Als MaculaVereniging houden wij ons aan de resultaten van de AREDS-studie totdat er nieuwe ontwikkelingen bekend zijn. Over de effectiviteit van voedingssupplementen kan en wil de MaculaVereniging geen uitspraak doen. Gebruik voedingssupplementen alleen in overleg met uw oogarts.

Voor mensen met juveniele macula-degeneratie/ziekte van Stargardt geldt dat de inname van vitamine A bij ABCA4 mutaties beperkt moet worden. Vitamine A bevattende voedingssupplementen kunnen leiden tot een toename van opgehoopte afvalstoffen in het netvlies en moeten daarom worden vermeden.

Zonlicht

Het ultraviolette deel van het zonlicht kan schadelijk zijn voor het netvlies. Dat betekent voor ieder mens dat de invloed van dit licht zoveel mogelijk beperkt dient te worden door het dragen van een goede zonnebril met UV-filter die delen van het zonlicht blokkeert.

Bij onderzoek met muizen met de ziekte van Stargardt is gebleken dat licht de afwijkingen aan het netvlies kan verergeren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het gen, waar de ziekte van Stargardt op zit, een rol speelt bij de omzetting van licht in elektrische stroompjes. Dat zou kunnen betekenen dat mensen met JMD extra voorzichtig moeten zijn met zonlicht.

Krijg antwoord op al jouw vragen.

Word lid van de MaculaVereniging