MaculaVereniging

 

Maand van de Macula – juni 2022

‘In het hart, uit het zicht’


Juni 2022 was de eerste Maand van de Macula met als thema: in het hart, uit het zicht.

Leeftijdsgebonden macula-degeneratie (LMD) is de meest voorkomende oorzaak van ernstige slechtziendheid. In Nederland loopt naar schatting één op de vijf 60-plussers de kans deze oogaandoening te krijgen. Ondanks dit hoge aantal is de bekendheid van deze oogaandoening laag.

In het hart, uit het zicht

Dit is de slogan van de Maand van de Macula. Als u steeds slechter gaat zien, dan is het ergste gemis wat mensen aangeven, het niet meer kunnen zien van de gezichten: van uw lief, kinderen en kleinkinderen. Dat wat u het meest na aan uw hart ligt.

Doel van de maand

  • Bekendheid van de oogaandoening
  • Preventie; herkennen van de signalen
  • De impact van gezichtsverlies

Wat gebeurde er zoal in de maand juni

Kalender

De kalender vermeldt alle activiteiten tijdens de Maand van de Macula. Naast landelijke evenementen waren er ook regionale activiteiten, ontmoetingen en culturele activiteiten.


Doe de Macula-test

De Macula-test omvat vijf vragen waarmee bezoekers kunnen zien of ze binnen het risicoprofiel vallen om LMD te krijgen. Bij iedere vraag staat achtergrondinformatie. Als uw risico groot is, wordt u geadviseerd contact op te nemen met de huisarts om dit te bespreken.


Uitzending bij Omroep MAX

Op 1 juni bij Tijd voor MAX werd er aandacht besteed aan LMD. Mevrouw prof.dr. C. Klaver en de heer J. Atsma waren hierbij aanwezig en vertelden over de ‘Maand van de Macula’.


Macula Symposium op 10 juni 2022

Dit symposium, bestemt voor zorgprofessionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, etc. werd gehouden in de Flint te Amersfoort. Uiteraard waren ook leden van harte welkom. De vraag op deze middag was: Wat is LMD en waar merkt u dat aan. En wat dan? Bij wie moet ik zijn en kan ik zelf nog iets doen? Het symposium was ook digitaal te volgen en is voor leden terug te zien nadat ze zijn ingelogd.

Programma en inschrijven


Macula-dag 24 juni 2022

Dit event in het Evoluon te Eindhoven was met name bestemd voor familieleden, mensen met macula-degeneratie en andere geïnteresseerden. Tijdens deze middag ging het over de behandelingen, onderzoeken, technische hulpmiddelen, bewegen bij slechtziendheid, etc. Tijdens dit event werd een obstacle run gehouden om zienden te laten ervaren wat het betekent slechtziend te zijn. Het event was ook digitaal te volgen en is voor leden terug te zien nadat ze zijn ingelogd.

Programma en inschrijven


Publicaties

‘Leven met MD’

Een oproep met de titel: ‘Wat zit er op mijn broodje?’ stond eerder in de Nieuwsbrief en daar zijn veel reacties op gekomen. Naar aanleiding daarvan is het boekje “Leven met macula-degeneratie: tussen verdriet en veerkracht” gepubliceerd. Hierin staan twaalf interviews en een samenvatting van de antwoorden op de vragen die door ruim 50 leden zijn beantwoord. Op 24 juni 2022 werd dit boekje gepresenteerd tijdens de Macula-dag in het Evoluon te Eindhoven.

‘Het oog wil ook wat’

Deze publicatie gaat over voeding voor de ogen. We hebben Janny van der Heijden en een aantal topkoks gevraagd een recept te maken gebaseerd op de voedingslijst van het onderzoek AMD-Life van het Erasmus MC. Dit boekje heeft de bedoeling u te inspireren om gezond te leven omdat bekend is dat dit de progressie van LMD kan vertragen.


Informatie

We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken via:

  • Facebook met het verzoek te delen
  • Regionale en landelijke bladen door kaderleden en leden
  • Verspreiden via de websites van onze partners en sponsoren
  • Radio-spotje

Onderstaande foto’s zijn gebruikt om de Maand van de Macula te promoten.

Lees voor