MaculaVereniging

10 juni 2022 – Macula Symposium

Het Macula Symposium vond plaats in de Flint, te Amersfoort. Dit symposium was bedoeld voor zorgprofessionals en 60-plussers. Het thema was het voorkomen en vertragen van de ontwikkeling van leeftijdsgebonden macula-degeneratie (LMD).
Sprekers waren onder andere Petra Rausch-Koster, MSc (Amsterdam UMC), prof.dr. Caroline Klaver (Erasmus MC) en dr. Yara Lechanteur (Radboudumc).

Tijd
Onderwerp
12.30 – 13.30 uur
Inloop
13.30 – 13.35 uur
Welkom door de voorzitter van de MaculaVereniging
Heleen Schoots-Wilke
13.35 – 13.40 uur
Openingsceremonie Maand van de Macula
13.40 – 13.55 uur
Inleiding door de dagvoorzitter
Dr. Niels Crama – oogarts Radboudumc
13.55 – 14.20 uur
Leeftijdsgebonden macula-degeneratie: uiteenzetting van het ziektebeeld en huidige behandelmogelijkheden

Dr. Yara Lechanteur – oogarts Radboudumc

In deze lezing wordt algemene uitleg gegeven over de aandoening leeftijdsgebonden macula-degeneratie (LMD). Na een overzicht van de normale anatomie wordt ingegaan op de verschillende afwijkingen die bij LMD worden gezien. Hierbij zullen de termen droge en natte LMD besproken worden. Vervolgens wordt er een overzicht gegeven van de huidige behandelmethoden en er wordt afgesloten met een korte blik op toekomstige behandelingen die momenteel in klinische studies worden onderzocht.

14.20 – 14.25 uur
Vragen uit de chat & zaal
14.25 – 14.45 uur
Macula-degeneratie, heeft de huisarts een rol? Wietze Eizenga, huisarts Oog in Al, Utrecht met het klimmen der jaren neemt het aantal ouderdomsgerelateerde aandoeningen toe. Een daarvan is macula-degeneratie. De diagnose wordt gesteld door de oogarts. In het dossier van de huisarts komt te staan “macula-degeneratie”, en dan? Wie is aan zet? De patiënt, de huisarts of de oogarts? Is dat voldoende duidelijk voor zorgverleners en patiënten?
14.45 – 14.50 uur
Vragen uit de chat & zaal
14.50 – 15.20 uur
Pauze
15.25 – 15.45 uur
Leefstijl als medicijn voor het oog

Prof. Dr. Caroline Klaver – oogarts Erasmus MC

Een gezonde leefstijl met een dieet rijk aan groenten en vis, genoeg beweging, zonder roken heeft een enorme invloed op de uitkomst van leeftijdsgebonden macula-degeneratie. Vooral mensen met een hoog genetisch risico of met al veel tekenen van macula-degeneratie in het oog hebben baat bij een gezonde leefstijl. Maar wat houdt een gezonde leefstijl eigenlijk in en hoe houd je dat vol? Het Erasmus MC onderzoekt dit in de ‘AMD-Life’ studie. De eerste resultaten van deze studie zullen worden besproken.

15.45 – 15.50 uur
Vragen uit de chat & zaal
15.50 – 15.55 uur
Inspiratieboek ‘Het oog wil ook wat’
15.55 – 16.15 uur
Een computer adaptieve kwaliteit-van-leven vragenlijst voor macula-degeneratie

Petra Rausch-Koster, MSc – promovenda bij de Low Vision Research Group

In verschillende onderzoeksfases hebben we een nieuw meetinstrument voor macula-degeneratie ontwikkeld: de CAT-EyeQ. Het instrument kan ingezet worden in de tweedelijns zorg. De CAT-EyeQ meet visus-gerelateerde kwaliteit-van-leven (Vr-QoL) en bevat 46 vragen. Een algoritme bepaalt welke vragen er aan de patiënt worden gesteld. Op deze manier worden enkel relevante vragen gesteld aan de patiënt en zijn er gemiddeld maar 6-8 vragen nodig om een betrouwbare score te bepalen. De belasting van de meting blijft zo laag, en er kan op systematische wijze inzicht worden verkregen in de impact van de aandoening op het dagelijkse leven van de patiënt.

16.15 – 16.20 uur
Vragen uit de chat & zaal
16.20 – 16.45 uur

Gesprek met Flip van Duyn, zoon van Annie M.G. Schmidt over haar macula-degeneratie
16.45 – 16.55 uur
Vragen uit de chat & zaal
16.55 – 17.00 uur
Afsluiting Macula Symposium door de dagvoorzitter
Niels Crama – Radboudumc
17.00 – 18.00 uur
Borrel

 

Deze nascholing is geaccrediteerd door: AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)

Lees voor