MaculaVereniging

De Landelijk Macula-dag is in 2019 gehouden op zaterdag 6 april in Nieuwegein. Er zijn diverse lezingen gegeven en er waren weer vele stands met onder andere hulpmiddelen en voedingssupplementen. Mochten we vorig jaar 175 bezoekers ontvangen, dit jaar waren het er zo’n 350!

Dit jaar hadden we een verrassend programma met als thema: Eigen regie Het Bestuur wilde deze keer vooral aandacht vragen voor de zelfregie. Wat kan je zelf doen? Daarvoor zijn diverse sprekers uitgenodigd over Biomarkers, MD vindbaar in het bloed en leefstijlaanpassing (voeding en stress), veilig autorijden met MD en nog meer interessante onderwerpen.

Stands

Ook mochten we weer vele standhouders begroeten met hulpmiddelen, voedingssupplementen en informatie. De aanwezigen konden op hun gemak de nieuwste ontwikkelingen voor lezen en dagelijkse bezigheden ontdekken, als ook informatie krijgen hoe om te gaan met de oogaandoening.

Dat je niet bij de pakken neer moet gaan zitten, lieten een vijftal kunstenaars (allen MD’ers) zien. Mooie schilderijen van Heleen Schoots, beelden van Marleen Buscoop, een kunstfoto van Jankie van Soest, twee bewerkte foto’s van Berry den Brinker en bronzen sculpturen van Roger Ravelli waren te bewonderen. Adri Hopman vertelde de bezoekers over de stichting KUBES. Deze stichting zet zich in voor de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor mensen met een visuele beperking. Zo bieden zij cultuurliefhebbers excursies, creatievelingen workshops kunstexpressie, kunstenaars een platform om hun werk te presenteren en musea advies over hoe zij beter toegankelijk kunnen zijn voor blinde en slechtziende bezoekers.

Ochtendprogramma

Lezingen, cabaret en muziek

Dagvoorzitter Heleen Schoots-Wilke (bestuurslid en voorzitter van de Werkgroep Communicatie) opent de Landelijke Macula-dag.

Prof. dr. Anneke den Hollander met de lezing over biomarkers voor leeftijdgebonden macula-degeneratie (Presentatie).

Prof. dr. Anneke den Hollander, hoogleraar moleculaire oogheelkunde aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Dr. ir. Bram Harder met de lezing over Zelf regie; ik en de ander (Presentatie).

Dr. ir. Bram Harder, voorzitter van de MaculaVereniging.

Charlotte Glorie heeft kleine zorgen.

Cabaretière Charlotte Glorie.
0:00:00 – 0:02:30
Opening door de dagvoorzitter Heleen Schoots
0:02:30 – 0:41:20
Anneke den Hollander
0:41:20 – 1:09:00
Bram Harder
1:09:00 – 1:36:47
Charlotte Glorie

Middagprogramma

Helaas zijn er door technische problemen geen opnames van het middagprogramma beschikbaar. Onze welgemeende excuses hiervoor.

Dr. Bart Melis-Dankers met een interessante lezing over veilig en verantwoord autorijden met MD (Presentatie).

Dr. Bart Melis-Dankers van Visio.

De Miracles of Music maakt muziek met het publiek. Speciaal voor deze dag hebben zij het lied Oh Macula geschreven op de muziek van Oh happy day (Presentatie).

Miracles of Music.

Afscheid van Peter Hoogerbrugge

Afscheid van Peter Hoogerbrugge.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is afscheid genomen van Peter Hoogerbrugge als bestuurslid van de MaculaVereniging. Peter zal wel nauw betrokken blijven bij de MaculaVereniging o.a. bij projecten. Peter Derks, Henk van Wijk en Malou Saat zijn toegevoegd aan het bestuur. Henk als nieuwe penningmeester, Peter en Malou gaan zich richten op voorlichting, informatiebijeenkomsten, vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid.

Lees voor