MaculaVereniging

25 Mei is het zover! Onze jaarlijkse Landelijke Macula Dag op dezelfde locatie als vorig jaar: Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht. Het thema is: Omgaan met macula-degeneratie.

Uit de onlangs gehouden enquête bleek dat dit onderwerp hoog op het wensenlijstje van onze leden staat. Het programma is daarop afgestemd. De ochtend staat in het teken van de medisch wetenschappelijke ontwikkeling en de middag in het teken van de impact van het verlies van zicht en hoe daarmee om te gaan. Voor meer informatie zie het programma.

Uw bijdrage in de kosten voor deze dag inclusief lunch bedraagt € 15 p.p.

Om deel te nemen aan de Landelijke Macula Dag moet u zich vooraf online aanmelden en betalen. Dit kan via de aanmeldknop. Er zijn slechts 200 plaatsen beschikbaar; meldt u dus snel aan.

Klik hier om u aan te melden

Klik hier voor het programma

Klik hier voor de routebeschrijving

Het bestuur van de MaculaVereniging nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering, die aansluitend aan de lezingen zal plaatsvinden. Uiterlijk 4 weken voor de ALV zullen de stukken behorende bij de vergadering op de website geplaatst worden.

Agenda Algemene Ledenvergadering 25 mei 2024 (onder voorbehoud)

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen ALV 10 januari 2024
  4. Jaarverslag 2023
  5. Verslag van de kascommissie
  6. Vaststellen jaarrekening en décharge van het bestuur
  7. Sluiting

Concept notulen (PDF)

Aansluitend biedt het bestuur u een hapje en een drankje aan in de bar.

Aanmeldingen voor de ALV graag via e-mail
(info@maculavereniging.nl) of telefonisch (030 298 07 07).

Standhouders op deze dag zijn:
 

 

 


 

 


Lees voor