Landelijke Macula Dag 2024

Terugblik landelijke Macula Dag 25 mei 2024 Rijnsweerd Utrecht

De Landelijke Macula Dag was zeer geslaagd zowel wat betreft de belangstelling als de sprekers.

Alle vier de sprekers wisten de bezoekers te boeien. En zoals een van de bezoekers aan tafel zei: “Ik vind het knap dat moeilijke stof op een zodanige manier kan worden overgebracht dat je het begrijpt zonder je het gevoel te geven dat je dom bent”.

U kunt alle presentaties terugzien en beluisteren zie de links bij de sprekers

Een korte impressie

Het programma van deze dag was afgestemd op de wensen van onze leden. In de ochtend ging het vooral over onderzoek naar macula-degeneratie en de middag over het omgaan met de aandoening.

Yara Lechanteur oogarts Radboudumc Nijmegen

Onze eerste spreker was Yara Lechanteur, oogarts aan het Radboudumc. Yara liet ons de ‘voorlopige’ uitkomsten van het onderzoek: ‘voorkomen van blindheid in het tweede oog’ zien.

Een van de bezoekers stelde n.a.v. de lezing van Yara de vraag: ik heb net de diagnose gekregen en nu schrik ik, want u zegt binnen 10 jaar is het andere oog ook aangetast. Yara: “hoe langer het tweede oog goed blijft, hoe groter de kans dat dit oog niet binnen 10 jaar ook nat wordt”. Inmiddels weten we ook dat langdurig prikken geen directe schade toebrengt. Yara vertelde dat in de meeste gevallen er niet meer gestopt wordt met prikken en het streven is vooral de tijd ertussen zo lang mogelijk te maken.

Magda Meester, wetenschappelijk onderzoeker Erasmus MC Rotterdam

Onze tweede spreker was Magda Meester, wetenschappelijk onderzoeker en werkzaam bij de afdeling oogheelkunde van het Erasmus MC. Magda houdt zich o.a. bezig met de AMD-life studie. Heeft leefstijl invloed op het verloop van maculadegeneratie? Inmiddels is er al veel meer bekend en aardig wat bewijzen dat het zin heeft, ook als je al ouder bent, om je leefpatroon aan te passen. Bewegen en een mediterrane leefwijze is een belangrijk advies dat ze ons meegaf.

Na een korte demonstratie van de Orcam read pen door Michel Vloed, gaf Edwin Prosman van Iris Huys de bezoekers advies over wat goede verlichting is in huis.

Tijdens de lunch was er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De materialenmarkt werd goed bezocht.

Prof Geert Van Hove Universiteit Gent

De middag werd gestart door Prof. Dr. Geert Van Hove van de universiteit van Gent. Hij was de promotor van Lies Polfliet voor het onderzoek ‘Rouw en verlies bij personen met een visuele beperking’. Hij startte zijn betoog met een opmerking over de welbekende middagdip en nodigde de naast zittende uit om in geval van plotselinge vermoeidheid, zijn/haar schouder te lenen. Geert vertelde ons over de impact van verlies zoals aangegeven door de respondenten in het onderzoek. Rouw is de reactie op verlies. Dit verlies, wat hij levend verlies noemde in navolging van Prof. dr. Manu Keirse, (Universiteit van Leuven) verloopt met horten en stoten en kent geen einde. Chronische rouw (levend verlies) is niet oplosbaar en vraagt permanent energie en moed om ermee om te gaan. Ondersteunend is dit verlies te erkennen en het te benoemen als verlies.

Prof. Caroline van Heugten Universiteit Maastricht

Onze laatste spreker was prof. Dr. Caroline van Heugten. Caroline is gespecialiseerd in de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Zij werkt bij de universiteit van Maastricht. Zij nam ons mee in alle aspecten van positieve gezondheid. Dit is een bredere kijk op gezondheid dan alleen de afwezigheid van ziekte. Het gaat ook over het emotionele en mentale welzijn. Aan de hand van de ijsberg-theorie wordt zichtbaar gemaakt wat niet zichtbaar is en hoe overtuigingen de kijk op de beperking kunnen hinderen. Ze gebruikte de term omdenken. Probeer er anders naar te kijken.

Het was een mooie dag die afgesloten werd met de ALV.