MaculaVereniging

Leven met macula-degeneratie - het thema van het landelijk macula congres 2023

Reservelijst aanmelden  Het Congres is volgeboekt

Met veel trots presenteert de MaculaVereniging het programma van het Landelijk Macula Congres met een zestal interessante lezingen.
Het thema van dit jaar is:

‘leven met macula-degeneratie’

Voorafgaand aan het congres, gedurende de pauzes en na afloop bent u welkom om rond te snuffelen op de Hulpmiddelenbeurs. Aansluitend wordt voor leden van de MaculaVereniging een Algemene Ledenvergadering gehouden.

PROGRAMMA

Tijd
Onderwerp
Spreker
09.30 – 10.30
Hulpmiddelenbeurs
 
10.30 – 10.40
Opening
Heleen Schoots-Wilke,
voorzitter MaculaVereniging
10.40 – 11.10
Vermoeidheid
Drs. Manon Veldman,
Amsterdam UMC
11.10 – 11.35
Werken aan kennis voor ouderen:
wat staat er op de agenda
Jiska Riphagen-Gietema,
Programmamanager Kennis Over Zien
11.35 – 12.00 
Hoe neem ik veilig en verantwoord deel aan het verkeer met macula-degeneratie?
Dr. Bart Melis-Dankers,
Koninklijke Visio
12.00 – 13.30
Lunch + Hulpmiddelenbeurs
13.30 – 14.10 
Submaculaire chip implantatie bij droge atrofische leeftijdsgebonden macula-degeneratie
Drs. K.A. van Overdam,
Het Oogziekenhuis Rotterdam
14.10 – 14.30
Ik kijk mee met audiodescriptie
Minke Scheltema,
Programmamanager Vrije Tijd Bartiméus fonds
Fariel Soeleiman,
Stichting audiovisuele toegankelijkheid
14.30 – 15.00
Leefstijlinterventiestudie om veranderingen in gezondheidsgedrag bij AMD-patiënten te bevorderen
Drs. A.P.M. de Koning-Backus,
Wetenschappelijk onderzoeker / Promovenda
Afdeling Epidemiologie, afdeling Oogheelkunde
15.00 
Afsluiting congres
Heleen Schoots-Wilke,
voorzitter MaculaVereniging
15.00 – 16.00
Hulpmiddelenbeurs
16.00 – 17.00
Algemene Leden Vergadering
17.00 – 18.00
Borrel

Reservelijst aanmelden

Samenvattingen van de lezingen


Lezing ‘Vermoeidheid’ door Drs. Manon Veldman

Uit onderzoeksresultaten blijkt dat er bij 57% van volwassen cliënten met een visuele beperking sprake is van ernstige vermoeidheid, wat ruim twee keer zo hoog is als in de algemene Nederlandse bevolking. Deze vermoeidheid heeft een aanzienlijke impact op het dagelijks functioneren en is tot een van belangrijkste revalidatiedoelen naar voren gekomen. Het blijkt dat de manier hoe je omgaat met situaties, depressieve klachten, cognitieve belasting en lichthinder samenhangen met de ernst en impact van vermoeidheid.

Het doel van de E-nergEYEze studie is om de impact van vermoeidheid op het dagelijks leven te verminderen met een E-health training. Deze training bestaat uit meerdere online modules waarin informatie en oefeningen over verschillende thema’s worden aangeboden hoe om te gaan met vermoeidheid, met digitale begeleiding van maatschappelijk werk. Tijdens mijn presentatie neem ik u graag mee in de ontwikkeling van E-nergEYEze en de eerste ervaringen van deelnemers. Tot dan!


Lezing ‘Werken aan kennis voor ouderen: wat staat er op de agenda’ door Jiska Riphagen-Gietema

Onder de naam Kennis Over Zien werken BartiméusKoninklijke VisioRobert Coppes StichtingOogvereniging en MaculaVereniging samen aan het ontwikkelen en delen van kennis over visuele beperkingen. We hebben voor ouderen die blind of slechtziend zijn een kennisagenda gemaakt, die laat zien welke projecten we komende jaren gaan doen. In de presentatie vertellen we over deze kennisagenda, waar veel leden van de MaculaVereniging via een vragenlijst aan hebben bijgedragen.  Meer informatie over Kennis Over Zien is te vinden op www.kennisoverzien.nl.


Lezing ‘Hoe neem ik veilig en verantwoord deel aan het verkeer met macula-degeneratie?’ door Dr. Bart Melis-Dankers

Veel mensen met maculadegeneratie vragen zich af hoe ze veilig mobiel kunnen blijven. Is het bijvoorbeeld nog wel verantwoord om auto te rijden of te fietsen? En wat zijn de alternatieven als dat niet meer kan? Als u in het verkeer op de juiste manier leert compenseren voor uw slechtziendheid is er echter vaak meer mogelijk dan u denkt. In deze voordracht hoort u over de wettelijke eisen, de verschillende manieren om te compenseren voor uw visuele beperkingen en hoe u komt tot de juiste keuze van het vervoermiddel. Daarmee kunt uzelf de juiste keuzes maken om veilig en verantwoord deel te kunnen blijven nemen aan het verkeer met maculadegeneratie.


Lezing ‘Submaculaire chip implantatie bij droge atrofische leeftijdsgebonden maculadegeneratie’ door Drs. K.A. van Overdam

Bij droge leeftijdsgebonden maculade-generatie (LMD) treedt er geleidelijke uitval van de fotoreceptoren in de macula op, waardoor het gezichtsvermogen sterk achteruitgaat en er problemen ontstaan met bijvoorbeeld lezen, autorijden en het herkennen van gezichten. In juli 2022 werd in het rechter oog van een 74-jarige man een vitrectomie verricht, waarbij een kleine draadloze chip onder de macula werd geplaatst.

Voorlopige studieresultaten geven aan dat het systeem het gezichtsvermogen zodanig kan verbeteren dat letters en woorden weer herkend zouden kunnen worden.


Lezing ‘Audiodescriptie; beeldbeschrijving voor films, televisie, theater, musea en sportevenementen’ door Minke Scheltema en Fariel Soeleiman

Audiodescriptie (AD) maakt televisieseries, films, theater, musea en sportevenementen toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn. Een stem beschrijft tussen de dialogen door wat er in beeld is te zien. Door deze extra uitleg is het verhaal voor mensen met een visuele beperking veel beter te volgen.

Graag vertellen we meer over de verschillende vormen van audiodescriptie en hoe je er gebruik van kunt maken. Graag laten we het ook even ervaren!


Lezing ‘Leefstijlinterventiestudie om veranderingen in gezondheidsgedrag bij AMD-patiënten te bevorderen’ door Sheila de Koning-Backus

Het AMD-Life onderzoek richt zich op de vraag hoe we patiënten kunnen motiveren hun leefstijl aan te passen. Ondanks het belang van een gezonde leefstijl en voedingssupplementen volgens de richtlijn, worden deze adviezen niet altijd gegeven of opgevolgd. De studie verdeelde 150 patiënten in drie groepen: alleen advies, advies met genetisch risicoprofiel, en advies met genetisch risicoprofiel en coaching. Voorlopige resultaten tonen aan dat de groepen met genetisch risicoprofiel en coaching het meest succesvol zijn in het verbeteren van de leefstijl. Na 12 maanden vertoonden deelnemers in deze groepen een significant hogere gemiddelde score op het scoreformulier voor leefstijlverandering. De bevindingen suggereren dat veranderingen in leefstijl bij AMD-patiënten haalbaar zijn en dat gepersonaliseerde risicobeoordeling en coaching effectieve strategieën zijn. Deze resultaten kunnen oogartsen helpen bij het kiezen van de juiste aanpak om risicoverlagend gedrag bij AMD-patiënten te bevorderen. Verdere onderzoeken en langere follow-up zijn nodig om de duurzaamheid en langetermijneffecten van de interventies te beoordelen. Niettemin bieden de voorlopige bevindingen waardevolle inzichten en dragen ze bij aan de ontwikkeling van toekomstige interventiestrategieën voor AMD-patiënten.


Aanmelden

Het Landelijk Macula Congres is mogelijk gemaakt door:

Logos van de sponsors van het Landelijke Macula Congres 2023

Lees voor