Literatuur

Naast de maculaVisie en de Nieuwsbrief waarin de laatste ontwikkelingen op het gebied van macula-degeneratie worden besproken, heeft de MaculaVereniging ook nog een aantal publicaties/specials omtrent de oogaandoening. Hieronder treft u een preview aan.


Cover macula maga minder zien nummer 4

Macula Maga(minder)Zien

Macula Maga(minder)Zien is een jaarlijkse speciale uitgave van de MaculaVereniging. De vierde editie van het Macula Maga(minder)Zien is geheel gewijd aan juveniele macula-degeneratie (JMD). Een oogaandoening die over het algemeen jonge mensen treft tussen de 10 en 30 jaar.


Cover Macula-degeneratie en hoe nu verder?

Macula-degeneratie en hoe nu verder?

Macula-degeneratie en hoe nu verder is een uitgaven van de MaculaVereniging. Deze gids is met zorg samengesteld waarbij we de hulp hebben ingeroepen van externe deskundigen. Hoewel bij het tot stand komen van deze gids de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen is de MaculaVereniging niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen of eventuele onjuistheden. Aan deze gids kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Verveelvoudiging van deze gids is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de MaculaVereniging.

Nieuwe leden ontvangen deze gids in het welkomstpakket.


Cover Geef uw ogen goede kost

Geef uw ogen goede kost

In de special ”Geef uw ogen goede kost” vindt u naast een algemene informatieve inleiding over aspecten van gezonde voeding ook recepten die een positieve invloed hebben op uw ogen en het proces van MD kunnen vertragen. Dit kookboek was uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de MD Vereniging (de verenigingsnaam is in 2015 gewijzigd in MaculaVereniging). Helaas is het niet meer mogelijk deze special te bestellen.


cover van het oog wil ook wat

Het oog wil ook wat

Niet roken, regelmatig bewegen, gezond en weloverwogen eten: simpele stappen die goed zijn voor je algemene welzijn en voor de gezondheid van je ogen. Dit inspiratieboekje bestaat uit een praktisch gedeelte en een wetenschappelijk gedeelte. Dit boekje is uitgegeven ter gelegenheid van de Maand van de Macula – juni 2022


cover Leven met macula degeneratie

Leven met maculadegeneratie

Wanneer je de diagnose macula-degeneratie krijgt, gaat je leven ingrijpend veranderen. De schrijvers van deze bundel vroegen zich af hoe andere leden van de MaculaVereniging omgaan met hun visuele beperking. Dit resulteerde in verkennend onderzoek naar de ervaringen van leden. Deze ervaringen zijn gebundeld in twaalf interviews en een verslag van een enquête onder de leden. Het geheel geeft een goed beeld van de gevolgen van macula-degeneratie voor het dagelijks leven.


cover macula Myopie

Myopie

De laatste tijd blijkt dat sterke myopie bij jonge mensen een oorzaak kan zijn van macula-degeneratie. De MaculaVereniging heeft dr. Caroline C.W. Klaver, oogarts, epidemioloog en toonaangevend specialist op dit terrein bereid gevonden voor de MaculaVereniging deze special samen te stellen. Medewerking is ook verleend door dr. Virginie J.M. Verhoeven, MD, PhD. Beiden zijn verbonden aan het Erasmus MC te Rotterdam. De MaculaVereniging is hen buitengewoon erkentelijk voor hun inspanningen.


cover macula beschermen voedingssupplementen

Beschermen voedingssupplementen tegen LMD?

Het gebruiken van voedingssupplementen in de juiste dosering wordt volgens de Richtlijn Leeftijdsgebonden Macula-degeneratie van de Nederlandse oogartsen geadviseerd bij patiënten met een hoog risico op LMD. Onder hoog risico wordt verstaan dat één oog al een eindstadium heeft en het andere nog niet of als het oog tekenen van een zeer hoog risico vertoond. Vooralsnog kan alleen uw oogarts dat bepalen. Deze special is tot stand gekomen met medewerking van prof.dr. C.B. Hoyng, verbonden aan het Radboudumc te Nijmegen en sinds 1 september 2010 hoogleraar bij het Radboudumc met als leerstoel Macula-degeneratie.