Uitkomsten enquêtes

Enquêtes zijn een belangrijk hulpmiddel om de ervaringen en meningen van onze leden, hun naasten en andere geïnteresseerden in MD te inventariseren. Deze informatie is bijzonder waardevol in discussies met betrekking tot de belangen van onze leden en macula-degeneratie in algemeen.

  1. Hoe wordt onze website gelezen (Jan 2023) – volgt binnenkort
  2. Vragenlijst Injecties (Maart 2023) – – volgt binnenkort
  3. Ervaringen met uw behandeling (Mei 2023)
  4. Enquete – Treat & Extend (Aug 2023)