MaculaVereniging

Tijdens de ZieZO-beurs zijn de uitkomsten van de hulpmiddelenenquête gepresenteerd. Deze enquête maakt deel uit van het Voucherproject Oog, een gezamenlijk initiatief van de Hoornvlies Patiënten Vereniging, de Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtzienden Bond, de MaculaVereniging, Vereniging Oog in Oog, het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap en de Oogvereniging. De Oogvereniging coördineert alle projecten. De enquête vond plaats tussen januari en maart 2015 en werd door ruim 800 mensen met een oogaandoening ingevuld. Belangrijkste uitkomst: mensen met een oogaandoening willen meer regie en minder bureaucratie bij de aanvraag en vergoeding van hulpmiddelen. De enquête markeert het begin van een nauwere samenwerking tussen de genoemde belangenverenigingen en zorgverzekeraars, hulpmiddelenleveranciers, optometristen en low vision-specialisten. Doel daarvan is om de hulpmiddelenverstrekking verder te verbeteren.

Lees hier het rapport.

Lees voor