MaculaVereniging

Hoewel leeftijdsgebonden macula degeneratie de meest voorkomende oogaandoening is, zijn er veel mensen die er nog nooit van hebben gehoord.

Het tijdig herkennen van leeftijdsgebonden macula degeneratie betekent dat de behandeling eerder kan beginnen. In veel gevallen kan de behandeling de achteruitgang van het zicht vertragen.

Vaak komen problemen met zien ter sprake bij de opticien en de huisarts. Helaas wordt door onbekendheid van de symptomen van leeftijdgebonden macula degeneratie niet altijd doorverwezen naar een oogarts. Het gevolg is dat het centrale zicht onnodig beschadigd wordt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld staar, is de schade door macula degeneratie veelal permanent.

De MaculaVereniging heeft in samenwerking met het Oogfonds een informatiekaart opgesteld voor huisartsen en opticiens.
Hiermee willen we de meest voorkomende oogaandoening en de symptomen bij deze professionals onder de aandacht brengen.
MD Informatiekaart voor huisartsen en opticiens

Lees ook:

Lees voor