MaculaVereniging

Goed nieuws! Hoe wordt de beste zorg verleend aan mensen die de diagnose macula-degeneratie krijgen?

De nieuwe richtlijnen voor Leeftijdgebonden Macula-degeneratie(LMD) zijn na langdurig overleg met alle betrokken partijen, waaronder de MaculaVereniging, tot stand gekomen en zijn bedoeld als richtlijn voor de oogarts.

Voor ons als patiënt is het deel informatievoorziening, preventie en verwijzing belangrijk om te lezen. Met het oog op leesbaarheid en toegankelijkheid hebben wij deze informatie samengevat in dit document: LMD Richtlijn samenvatting

Hierbij de links van de relevante hoofdstukken in de officiele online versie: informatievoorziening, preventie en verwijzing 
Tip: gebruik het menu aan de linkerzijde van de pagina om te navigeren. 

 

 

Lees voor