MaculaVereniging

De MaculaVereniging zoekt iemand die het uitdagend vindt om voorzitter te worden van het bestuur, dat zich onder andere bezighoudt met de belangenbehartiging van mensen met maculadegeneratie, de kennis- en informatievoorziening en lotgenotencontact.  De vereniging heeft een groot aantal vrijwilligers die samen het beleid uitvoeren. Onze huidige voorzitter vertrekt aan het eind van dit jaar. In het begin zal zij de nieuwe voorzitter inwerken. Onze vereniging telt 3600 leden. Heeft u interesse of heeft u vragen? Neem dan contact op via secretaris@maculavereniging.nl 

Korte omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden: 

  • De voorzitter beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bevordert de belangen van MD-patiënten. 
  • De voorzitter toont leiderschap en visie en vertegenwoordigt de vereniging. 
  • De voorzitter woont vergaderingen bij en motiveert de overige bestuursleden. 
  • De voorzitter delegeert taken en zorgt waar nodig voor een goede taakverdeling binnen het bestuur 

 

Lees voor