Testament

afbeelding van een envelop met de tekst "Testament" erop.

Overweegt u de MaculaVereniging op te nemen in uw testament? Een bijzonder gebaar dat wij zeer waarderen.

Met uw nalatenschap maakt u echt het verschil voor het leven van mensen met macula-degeneratie voor deze en opvolgende generaties. Een patiëntenvereniging betekent veel voor mensen. Ze vinden daar vaak de steun die ze nergens anders vinden. Ondanks het feit dat wij veelal werken met vrijwilligers kost het werk van de vereniging geld. Als patiëntenvereniging zijn wij afhankelijk van subsidies en donaties.

Ook in de toekomst willen wij patiënten, mensen met een erfelijke aanleg en hun naasten niet laten zitten met vragen. Daarnaast zien wij dat er steeds meer behandelmethoden komen, maar dat het daarbij belangrijk is dat de ziekte tijdig wordt onderkend. Uw nalatenschap betekent dat de MaculaVereniging kan doorgaan met lotgenotencontact, belangenbehartiging en voorlichting.

Er zijn twee manieren waarop u de MaculaVereniging kunt laten delen in uw nalatenschap.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament dat u een vastgesteld geldbedrag, nalaat aan een door u gekozen derde of organisatie. Zo kunt u ook een legaat aan de MaculaVereniging in uw testament laten opnemen. Nadat de legaten die u in uw testament heeft opgenomen zijn uitgekeerd, komt de rest van de nalatenschap toe aan uw erfgenamen.

Benoemen tot (mede-)erfgenaam

U kunt er ook voor kiezen om de MaculaVereniging te benoemen tot uw (mede-)erfgenaam. Zo bepaalt u dat wij uw nalatenschap (of een deel daarvan) mogen erven. Nadat eventuele legaten en boedelschulden van de erfenis zijn afgetrokken, worden de resterende bezittingen verdeeld onder de erfgenamen, waaronder in dat geval de MaculaVereniging.

100% belastingvrij

De MaculaVereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom vrijgesteld van successierecht of schenkingsbelasting. Uw nalatenschap komt daarom volledig ten goede aan onze doelstelling.

Statutaire naam

Kiest u ervoor de MaculaVereniging op te nemen in uw testament, dan heeft de notaris deze gegevens nodig:
MaculaVereniging
Oudeweg 115
2031CC Haarlem
KvK nummer: 30164182

Uw testament veranderen

Wat u vastlegt in uw testament is bindend, maar u kunt een testament altijd laten veranderen. Het voorgaande testament komt dan te vervallen.

Neem contact op

Overweegt u om de MaculaVereniging op te nemen in uw testament en heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze voorzitter via voorzitter@maculaverening.nl of bel 030-298 07 07. Uw vraag wordt genoteerd door het secretariaat en u wordt teruggebeld.