Periodieke schenking

Schenken met belastingaftrek is eenvoudig met een periodieke schenking. Hiermee steunt u de MaculaVereniging voor een langere tijd, waardoor het voor ons mogelijk is om vooruit te plannen. Bovendien is uw periodieke schenking volledig aftrekbaar. Er geldt geen drempelbedrag.

U kunt een periodieke schenking doen door (éénmalig) een formulier in te vullen dat u kunt downloaden via de belastingdienst of aanvragen via info@maculavereniging.nl, telefonisch: 030-298 07 07.

U geeft aan (minimaal) vijf jaar lang een schenking te doen aan de MaculaVereniging. Na het invullen ondertekent u dit formulier en stuurt u het naar MaculaVereniging, Antwoordnummer 1343, 2000 VD Haarlem. (een postzegel is niet nodig). Wij vullen dan ons ANBI-nummer in en het referentienummer om het geld over te maken. Hierdoor is het heel gemakkelijk en hoeft u niet meer langs de notaris.

U kunt kiezen voor het gemak van een automatische incasso of u maakt zelf jaarlijks het bedrag aan ons over.
Een periodieke schenking aan de MaculaVereniging is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting omdat de MaculaVereniging door de belastingdienst erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling.