Donaties & schenkingen

De MaculaVereniging heeft als missie mensen met de oogaandoening macula-degeneratie te ondersteunen. We doen dit door:

1. Het aanbieden van een breed palet aan informatie over zaken die voor mensen met macula-degeneratie van belang zijn. Uiteenlopend van de meeste recente medische ontwikkelingen tot het omgaan met hulpmiddelen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Hiervoor zetten we o.a. in het kwartaalblad MaculaVisie, Nieuwsbrieven, Podcasts en de Macula-Infolijn waar iedereen met vragen terecht kan.

3. Het organiseren van bijeenkomsten met gelijkgestemden om kennis en ervaring te delen.

4. Het behartigen van de belangen van iedereen met macula-degeneratie bij de overheid, oogartsen en zorgverzekeraars.

Soms is snelheid geboden. Bij bepaalde vormen van macula-degeneratie is een snelle verwijzing voor onderzoek bij de oogarts van groot belang om de achteruitgang te vertragen en soms te stopen. Het is dan ook van belang te weten wat eerste signalen van macula-degeneratie zijn. De MaculaVereniging ziet het ook als haar taak om de bekendheid van deze eerste signalen breed onder de aandacht te brengen. Met name vanaf de leeftijd van 55 jaar, omdat daarna de kans belangrijk toeneemt op het ontwikkelen van deze oogaandoening.

Het zal duidelijk zijn dat voor al het bovenstaande veel geld nodig is. Daarom doen wij graag een beroep op u om ons financieel te ondersteunen door middel van een éénmalige donatie.

Een ander methode van doneren is via een periodieke schenking met belastingaftrek. Wilt u hier meer van weten, gebruik dan deze link.

Weet dat het geld goed besteed wordt. Heeft u vragen of wilt u op een andere manier uw steentje bijdragen dan horen we dat graag. U kunt een e-mail sturen naar communicatie@maculavereniging.nl.