MaculaVereniging

Binnen het bestuur van de MaculaVereniging leven vele ideeën. Al deze ideeën worden gevoed door een verlangen een vereniging te zijn waar leden gehoord en gezien worden. We weten dat velen van u het moeilijk hebben met het ‘onzichtbare verlies’ van het zicht. Je wilt graag alles zelf kunnen doen en niet om hulp vragen. Gehoord wil voor ons zeggen: een plaats waar je je verhaal kwijt kunt. Gezien worden wil voor ons zeggen: macula-degeneratie bekend maken. Daar wil het bestuur zich de komende jaren extra op richten: intensivering van de ondersteuning van leden en gelden genereren voor voorlichting en belangenbehartiging!

Giften voor voorlichting/belangenbehartiging worden besteed aan:

  • actuele informatie die voor mensen met macula-degeneratie van belang is worden verspreid via de nieuwsbrief, de maculaVisie, een online vragenuur, podcasts, etc.
  • belangen behartigen bij overheid, oogartsen, zorgverzekeraars
  • artikelen schrijven voor de naamsbekendheid van de MaculaVereniging zodat gewerkt kan worden aan de missie: MD de wereld uit!

Weet dat het geld goed besteed wordt. Heeft u vragen of wilt u op een andere manier uw steentje bijdragen dan horen we dat graag. U kunt een e-mail sturen naar communicatie@maculavereniging.nl.

Doneren

Lees voor