MaculaVereniging

Een enthousiaste groep van meer dan 20 vrijwilligers heeft aan het begin van de coronatijd gebeld met leden die geen e-mail hebben en dus ook de nieuwsbrieven niet hebben kunnen lezen. De meeste mensen reageerden aangenaam verrast dat de MaculaVereniging hen persoonlijk benaderde.

Een aantal van de gebelde leden heeft aangegeven meer behoefte te hebben aan telefonisch contact. Daarom wordt een tweede project opgestart om deze leden met elkaar in contact te brengen. Het liefst met iemand die in dezelfde stad/regio woont. Zo ontstaat in deze coronatijd een 1-op-1 vorm van lotgenotencontact die – naar wij hopen – vereenzaming helpt te voorkomen.

Lees voor