Komt u bij de oogarts of andere zorgverlener in de oogzorg, dan is het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt en kunt meedenken over uw behandeling. Vijf samenwerkende oogpatiëntenorganisaties hebben daarom samen kwaliteitscriteria opgesteld voor goede oogzorg. Ze willen op die manier bijdragen aan een effectieve en betrokken samenwerking tussen oogarts, of andere professional, en patiënt. De kwaliteitscriteria zijn donderdag 7 april officieel overhandigd aan Peter Lansink, voorzitter van het NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap).

De Kwaliteitscriteria goede oogzorg zijn speciaal gericht op zorgverleners zoals oogartsen, optometristen en orthoptisten. In de folder vinden zij een overzicht van aandachtspunten die mensen met een oogaandoening belangrijk vinden in hun oogzorg zoals eigen regie van de patiënt en toegankelijke zorg. Criteria zijn bijvoorbeeld dat de zorgverlener eventuele alarmsymptomen met de patiënt bespreekt en dat de zorgverlener patiënten wijst op het bestaan van patiëntenverenigingen.

Samenwerken aan het verbeteren van kwaliteit

De criteria zijn vastgesteld op grond van uitgebreide gesprekken met mensen met een oogaandoening. De samenwerkende oogpatiëntenorganisaties willen de kwaliteitscriteria gebruiken om in gesprek te gaan met zorgprofessionals en met hen samen te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening.
Mijn optimale oogzorg
De Kwaliteitscriteria zijn ontwikkeld binnen het project Mijn optimale oogzorg. Mijn optimale oogzorg is een samenwerking van vijf oogpatiëntenorganisaties: de Oogvereniging, MaculaVereniging, Hoornvlies Patiënten Vereniging, Vereniging OOG in OOG en de Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en loopt van 2016 tot 2018.

Meer weten?
Neem contact op met de Ooglijn: ooglijn@oogvereniging.nl of 030-2945444. Een digitale versie van de Kwaliteitscriteria is te vinden op www.oogvereniging.nl/kwaliteitscriteria.

Mijn optimale oogzorg
Samenwerking van vijf oogpatiëntenorganisaties

Lees hier meer Over de Kwaliteitscriteria goede oogzorg