MaculaVereniging

Apellis heeft een nieuw medicijn ontwikkeld. Dit is een positief bericht voor de behandeling van gevorderde droge LMD (GA geografische atrofie ). Er werden resultaten aangekondigd van twee grote klinische onderzoeken waaruit bleek dat maandelijkse of om de maand injecties met pegcetacoplan een medicijn dat door Apellis wordt ontwikkeld – de progressie van GA vertraagden.

GA is een belangrijke oorzaak van ernstig gezichtsverlies en in tegenstelling tot natte LMD – waarvoor verschillende behandelingen bestaan ​​– is er momenteel geen effectieve behandeling voor GA beschikbaar.

De twee klinische fase 3-onderzoeken die werden gerapporteerd – OAKS en DERBY – omvatten 1258 mensen met GA. Na 12 maanden verminderde pegcetacoplan de groei van GA-laesies met 14% (om de maand ooginjecties) en 17% (maandelijkse ooginjecties) vergeleken met geen behandeling (schijninjecties) wanneer de gegevens van de twee onderzoeken werden gecombineerd.

Injectie van het medicijn in het oog leek goed te worden verdragen en heeft vergelijkbare risico’s als injecties voor de goedgekeurde behandelingen voor natte LMD.

Er moeten nog veel stappen worden gezet voordat pegcetacoplan kan worden goedgekeurd voor gebruik in Australië.

 

Lees voor