MaculaVereniging

De twee klinische onderzoeken toonden enkele verschillen in hun resultaten. Terwijl OAKS significante resultaten liet zien, was DERBY minder positief. Deelnemers gaan door met de onderzoeken totdat ze 24 maanden lang gedoseerd zijn. Onderzoekers zullen dan een beter begrip krijgen van de voordelen op langere termijn en de veiligheid van de behandeling met pegcetacoplan.

Apellis is van plan de resultaten van klinische proeven in 2022 voor te leggen aan regelgevende instanties in de VS.

Pegcetacoplan is ontworpen om overmatige activering van het immuunsysteem te beheersen, waarvan bekend is dat het een rol speelt bij veel ziekten, waaronder droge LMD Het medicijn remt een deel van het immuunsysteem, complementcomponent 3 (C3) genaamd, dat deel uitmaakt van onze afweer tegen infectieuze organismen.

De resultaten van een eerdere klinische studie met pegcetacoplan bij 246 patiënten waren veelbelovend, met een vermindering van de progressie van geografische atrofie en een goed algemeen veiligheidsprofiel. Nieuwe natte LMD werd echter vaker gemeld in de pegcetacoplan-behandelingsgroep

Lees verder

Geplaatst: 13 september 2021 MDfoundation

Lees voor