MaculaVereniging

Dedicon is op zoek naar mensen die recent slechtziend geworden zijn en op zoek zijn naar een voor hun prettige manier van (digitaal) lezen. Welke apps, readers en players gebruik je of juist niet? Welke functies zijn handig? We gaan graag met je in gesprek om erachter te komen wat prettig is in gebruik en wat …

Bibliotheekservice Passend Lezen is op zoek naar volwassen gebruikers van Passend Lezen en personen die gebruikers helpen bij het gebruik van onze dienstverlening. Deze personen willen wij vragen om mee te werken aan een interview en hun ervaring met Passend Lezen te delen.

Dit interview is onder andere bedoeld voor promotiedoeleinden en wordt opgenomen. Kennen jullie …

Tijdens de ZieZO-beurs zijn de uitkomsten van de hulpmiddelenenquête gepresenteerd. Deze enquête maakt deel uit van het Voucherproject Oog, een gezamenlijk initiatief van de Hoornvlies Patiënten Vereniging, de Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtzienden Bond, de MaculaVereniging, Vereniging Oog in Oog, het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap en de Oogvereniging. De Oogvereniging coördineert alle projecten. De enquête vond …

Lees voor