MaculaVereniging

Voor het programma zorg op afstand is de Oogvereniging op zoek naar ouderen die een staaroperatie hebben gehad. Na afloop van een staaroperatie moet een patiënt terugkomen voor controle. Deze afspraak kan tegenwoordig ook op afstand plaatsvinden. Graag verneemt de Oogvereniging van patiënten hoe ze deze zorg op afstand ervaren hebben. Hiervoor is een vragenlijst …

In samenwerking met studenten van de Avans Hogeschool, heeft de MaculaVereniging een obstacle run ontworpen. Het parcours moet niet-slechtzienden laten ervaren hoe het is om met beperkt zicht door het leven te gaan. De obstacle run zal op vrijdag 24 juni, op de Macula-dag, gepresenteerd worden. Gedurende deze dag wordt op allerlei manieren aandacht gevraagd …

Deze maand is het rapport “De klinische relevantie & patiënt relevantie van een Treat-and-Extend (T&E) behandelbeleid bij macula-aandoeningen in de oogheelkunde verschenen. Een rapport over het behandelbeleid bij natte macula-degeneratie. De MaculaVereniging was betrokken bij de totstandkoming van dit rapport. Aanleiding zijn de signalen dat er een grote variatie is in de behandeling en dat …

Het rapport “De klinische relevantie & patiënt relevantie van een Treat-and-Extend (T&E) behandelbeleid bij macula aandoeningen in de oogheelkunde” is opgesteld naar aanleiding van signalen vanuit verschillende partijen betrokken bij de oogzorg van macula-aandoeningen. Er bestaat een grote variatie tussen oogartsen in het behandelbeleid met oog-injecties (intravitreale injecties, IVI’s) met anti-Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) …

JMD-ers met de ziekte van Stargardt let op met het innemen Vitamine A! Deze vitamine is een vetoplosbare vitamine en komt van nature voor in producten van dierlijke oorsprong, zoals rood vlees, lever, vis, zuivel en eigeel. Daarnaast is vitamine A toegevoegd aan diverse producten zoals: margarine, halvarine en bak- en braadproducten. Het lichaam neemt …

Een klein maar groeiend aantal onderzoeken lijkt erop te wijzen dat voeding een rol speelt bij MD. Het aanpassen van uw voedingspatroon kan wellicht uw gezichtsvermogen verbeteren en degeneratie van de macula vertragen. Diverse onderzoeken naar MD richten zich op de rol van een bepaalde groep antioxydanten, de zogenaamde carotenoïden (de pigmenten waaraan fruit en …

Doordat macula-degeneratie alleen het centrale zicht aantast, kan dit afhankelijk van de mate van aantasting leiden tot gedeeltelijke of zelfs het gehele verlies van het centrale zicht.

Omdat het perifere zicht niet wordt aangetast, blijft er altijd een restvisus over dat door de oogarts wordt uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger dit percentage, hoe meer restvisus …

Aan uw leeftijd, geslacht of afkomst kunt u niets veranderen. Wel kunt u helpen uw ogen te beschermen door enkele veranderingen in uw levensstijl aan te brengen.

Draag een beschermende bril, wanneer u in aanraking komt met ultraviolette lichtbronnen (zon, zonnebank).
Gebruik voeding met veel fruit en donkere bladgroenten (spinazie, groene kool, boerenkool).
Stop met …

De gevolgen van MD kunnen zijn dat men:

Vrienden, buren en kennissen in het voorbijgaan niet meer herkent.
Moeilijkheden krijgt met lezen of dit alleen nog maar kan met hulpmiddelen.
Moeilijk of niet meer televisie kan kijken.
Moet stoppen met autorijden of zelfs met fietsen.
De treinaankondigingen en de busnummers niet meer (goed) kan lezen.

Lees voor