De gevolgen van MD kunnen zijn dat men:

Vrienden, buren en kennissen in het voorbijgaan niet meer herkent.
Moeilijkheden krijgt met lezen of dit alleen nog maar kan met hulpmiddelen.
Moeilijk of niet meer televisie kan kijken.
Moet stoppen met autorijden of zelfs met fietsen.
De treinaankondigingen en de busnummers niet meer (goed) kan lezen.

Het verouderingsproces is de grootste risicofactor om MD te krijgen. Vanaf 50 jaar neemt de kans op het ontwikkelen van MD toe. Daarnaast is het bekend dat:

Vrouwen meer kans op het ontwikkelen van MD hebben.
Roken en alcohol een verhoogde kans op het ontwikkelen van MD geven.
Ongezonde voeding, met name een tekort aan …

Macula-degeneratie (MD) is de meest voorkomende oogaandoening die leidt tot ernstige slechtziendheid. Met name het centrale gedeelte van het netvlies, de gele vlek (macula), raakt aangetast. De macula is belangrijk voor het scherp kunnen zien. Bij MD raakt men meestal langzaam, maar soms ook in korte tijd, het vermogen kwijt om details te kunnen waarnemen …

Macula-degeneratie (MD) begint met het gevoel dat u minder details kunt waarnemen. Ook het gevoel dat er onvoldoende licht is om goed te kunnen zien, kan een voorbode zijn van MD. Bij de natte vorm van MD treden al snel meer uitgesproken verstoringen van het beeld op. De belangrijkste hiervan is dat rechte lijnen krom …

Het probleem rondom de levering van Visudyne is nog steeds niet opgelost. Visudyne wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde oogaandoeningen. Meer informatie vindt u op de website van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

 
‘In het hart, uit het zicht’
Juni 2022 zal de eerste Maand van de Macula worden met als thema: in het hart, uit het zicht. Leeftijdsgebonden macula-degeneratie (LMD) is de meest voorkomende oorzaak van ernstige slechtziendheid. In Nederland loopt naar schatting één op de vijf 60-plussers de kans deze oogaandoening te krijgen. Ondanks dit hoge aantal …

Bent u lid, donateur, vrijwilliger of anderszins betrokken bij de MaculaVereniging? Dan horen wij graag uw mening over verschillende onderwerpen.

Daarom nodigen we u uit om lid te worden van ons Macula-panel. Meedoen is eenvoudig en kost weinig tijd. Als deelnemer ontvangt u 4-6 keer per jaar een enquête. De onderwerpen variëren en u bepaalt uiteraard zelf aan welke u deelneemt.

Bent u ook zo vermoeid?
Bij meer dan de helft van de volwassenen met een visuele beperking is sprake van ernstige vermoeidheid met grote impact op het dagelijks leven.

De Low vision research groep van Amsterdam UMC heeft een E-health training ontwikkeld om vermoeidheid te verminderen, genaamd E-nergEYEze. Het onderzoek is in volle gang en volledig digitaal …

Natte maculadegeneratie, door een injectie in het oog om de paar weken is het gezichtsvermogen stabiel te houden en de achteruitgang te vertragen met vele jaren. Maar wel erg spannend, een injectie in je oog. Hoe werkt dit en moet je dit wel doen?