MaculaVereniging

Datum: donderdag 25 mei 2023
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Locatie: Wijkcentrum De Palmpit, Koekoeklaan 3, 1403 EA Bussum


Deze middag zal een gastspreker van Low Vision Totaal aanwezig zijn.

Toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Ook niet-leden van de MaculaVereniging zijn welkom.
Het is altijd  mogelijk om op te geven welk speciaal onderwerp u in een volgende bijeenkomst behandeld wilt hebben – zo mogelijk schriftelijk.

Er is ruime parkeergelegenheid en de bus stopt voor de deur.

Informatie en aanmelding (gewenst) bij Marijke Vierbergen, tel. 035-6233838/06-22248680 – e-mail: m.h.vierbergen@kpnmail.nl.Lees voor