Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Webtoegankelijkheid meegenomen in afsprakenstelsel eHealth

Uit een recent onderzoek van Nictiz blijkt dat bij een kwart van de ziekenhuizen patiënten hun gegevens online kunnen inzien. Maar slechts één ziekenhuis in Nederland heeft het certificaat Drempelvrij. Mede dankzij de inzet van de Oogvereniging en MaculaVereniging wordt de internationale standaard voor webtoegankelijkheid, de WCAG 2.0, nu meegenomen in het afsprakenstelsel over eHealth van MedMij. MedMij is de partij die regels opstelt voor het uitwisselen en gebruiken van gezondheidsgegevens.

Meer hierover en over het projcet Digiwijs vindt u bij:
https://www.oogvereniging.nl/2016/12/webtoegankelijkheid-meegenomen-afsprakenstelsel-ehealth/