Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

MaculaFonds

Gerelateerd aan de MaculaVereniging is de Stichting MaculaFonds. Dit fonds stelt zich ten doel onderzoek en voorlichting op het terrein van maculadegeneratie te stimuleren en te financieren. Voor het bereiken van deze doelstellingen is veel geld nodig. Het werven van fondsen behoort dan ook tot de belangrijkste taken van het MaculaFonds. Met de geworven middelen worden activiteiten uitgevoerd welke vallen binnen het kader van de doelstellingen.

Deze activiteiten zijn:

  • het wekken van maatschappelijke belangstelling voor de bestrijding van MD en voor de ingrijpende gevolgen van MD voor de patiënten en hun naasten door middel van voorlichting en publiciteit
  • het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar MD
  • het bevorderen van aan MD gerelateerd onderwijs aan de Nederlandse universiteiten en het stimuleren van (bij)scholing aan diverse beroepsgroepen.

De website van het MaculaFonds

De MaculaVerening is lid van:

  • Ieder(in): netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, voor algemene belangbehartiging
  • VSOP: de alliantie voor erfelijkheidsvraagstukken. Deze organisatie behartigt belangen op het gebied van zeldzame aandoeningen.

Verder wordt samengewerkt met de Oogvereniging. Deze vereniging coördineert de voucherprojecten op het gebied van toegankelijkheid, zorgverzekeraars en patiëntenperspectief.

Internationaal

Op het gebied van de leeftijdgebonden MD is er sinds enkele jaren de AMD Alliance International, die zich vooral richt op belangenbehartiging en het vergroten van de bekendheid over MD.

Op Europees niveau wordt samengewerkt in de European Blind Union (EBU). Via diverse commissies en werkgroepen worden vraagstukken uitgewerkt en contacten onderhouden met diverse Europese instellingen.

Patiënten samen sterk voor optimale oogzorg

Samenwerking van patiënten- en belangenorganisaties van
mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid

Roep om meer eigen regie bij verstrekkingen hulpmiddelen

Dure hulpmiddelen blijven soms in de kast liggen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Samenwerkende organisaties voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid roepen om meer eigen regie en minder bureaucratie als het gaat om de aanvraag en vergoeding van hulpmiddelen. Het doel? Minder verspilling en tevreden klanten die een hulpmiddel hebben dat bij hen past. En die daardoor beter kunnen meedoen in de samenleving.

Veel verschillende hulpmiddelen

Voor mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid zijn talloze hulpmiddelen beschikbaar die het leven gemakkelijker zouden moeten maken: van een beeldschermloep tot een daisyspeler, van een speciale bril of contactlenzen tot een oogprothese en niet te vergeten computeraanpassingen en brailleleesregels.

Hoewel deze hulpmiddelen verankerd zijn in het basispakket van de zorgverzekering, blijkt de werkelijkheid vaak ingewikkelder. Nog lang niet iedereen beschikt daardoor over het hulpmiddel dat in zijn of haar situatie het beste past.

Grote hulpmiddelenenquête

Hoe belangrijk maatwerk is, bleek uit een grote hulpmiddelenenquête die tussen januari en maart is gehouden. Meer dan 800 mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid hebben de enquête ingevuld. De enquête ging over de hele keten van aanvraag tot instructie en gebruik van het hulpmiddel.

De resultaten van de hulpmiddelenenquête zijn gepresenteerd op vrijdagmiddag 10 april tijdens de ZieZo-beurs in Houten. De resultaten zijn gebundeld in een rapport met aanbevelingen. U kunt het rapport hieronder downloaden. 

 

Nauwere samenwerking

De enquête vormt het startpunt voor een nauwere samenwerking met zorgverzekeraars, hulpmiddelenleveranciers, optometristen en andere (low vision-)specialisten. “Door onderlinge contacten te verstevigen hopen wij het begrip voor elkaars visies en belangen te vergroten en de hulpmiddelenverstrekking steeds verder te verbeteren.”

 

Vijf patiëntenorganisaties

De hulpmiddelenenquête maakt deel uit van Voucherproject Oog 2013-2015, een gezamenlijk initiatief van vijf organisaties: de Hoornvlies Patiënten Vereniging, MD Vereniging, Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtzienden Bond, Vereniging Oog In Oog en de Oogvereniging. Deze organisaties werken samen aan de belangenbehartiging van mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid. De Oogvereniging coördineert de gezamenlijke projecten.

 

Download het rapport

 

Nieuwe ontwikkelingen OV-chipkaart

Voor reizigers met een visuele beperkingen zijn speciale reisproducten beschikbaar voor de OV-chipkaart. Twee daarvan zijn de NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden en OV-chip Plus. Hieronder leest u het laatste nieuws over deze reisproducten.

 

Einde wachtlijst NS-businesscard

De wachtlijst voor de NS Business Card voor Blinden en Slechtzienden is weggewerkt. Iedereen die belangstelling heeft kan de kaart aanvragen. De facturering van de reizen verloopt soepel en blijkt voor de huidige gebruikers goed toegankelijk. De NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden is in oktober vorig jaar beschikbaar gekomen. Aan de kaart zijn geen kosten verbonden.

 

De NS-Business Card is een belangrijke stap op weg naar toegankelijk reizen met de OV-chipkaart. Helaas kan de OV-chipkaart nog lang niet met alle kortingsproducten voor het stads- en streekvervoer worden gecombineerd. De Oogvereniging blijft daarom in gesprek met de vervoerders namens alle partners binnen Voucherproject Oog 2013-2015.

 

Ook in weekend en avond boeken voor OV-chip Plus

Vanaf maandag 20 april is het boekingsnummer van OV-chip Plus ook in de avonden en weekend bereikbaar. Dat betekent dat u 24 uur per dag en 7 dagen per week een reis kunt boeken. Aan een online boekingsmogelijkheid wordt nog gewerkt.

 

Meer weten of meteen aanvragen?

Meer weten over reizen met de OV-chipkaart voor mensen met een visuele beperking? Kijk op de website van de Oogvereniging. Wilt u de NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden meteen aanvragen? Neem dan contact op met het Serviceloket OV Blinden & Slechtzienden via 0800-484 84 00 of per e-mail: serviceloket@ov-chipkaart.nl.