Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit onderstaande personen:

 • Frans Stoop, voorzitter
 • Bram Harder, secretaris
 • Heleen Schoots-Wilke, communicatie en informatie
 • Tiny Langezaal-Veenbrink, voorlichting en contact
 • Peter Hoogerbrugge, aandachtsgebied zorgverzekeraars
 • Karin Terbraak, Juveniele MD
Ledenraad

Sinds 2011 is een ledenraad ingesteld, bestaande uit de volgende personen:

 • Grieke Bontkes
 • Astrid Hoeksema
 • Kars Jan Klok, voorzitter
 • Huub Schreurs
 • Hans van den Hadelkamp
 • Fieke van der Es

Via het landelijk bureau kunt u contact opnemen met de bestuursleden en de leden van de ledenraad.

Adviesraad

De Adviesraad van de MaculaVereniging bestaat uit deskundigen op het gebied van maculadegeneratie en deskundigen met andere relevante expertise.

De Adviesraad wordt gevormd door:

 • De heer prof. dr. C.B. Hoyng
 • De heer G.J. Jager
 • De heer dr. B.J.M. Melis-Dankers
 • De heer prof. dr. G.H.M.B. van Rens
 • De heer dr. C. Boon
 • Mevrouw drs. M. von Mierlobensteyn
 • Mevrouw drs. J. Ossewaarde
 • Mevrouw dr. M.J. van Schooneveld
 • De heer dr. A. Verezen

Op het landelijk bureau van de MaculaVereniging en MaculaFonds werken:

 • Sonja Ottens, MaculaFonds

Beloningsbeleid conform CAO Zorg en Welzijn.
Postadres:
Postbus 2034, 3500 GA Utrecht
Bezoekadres:
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

E. info@maculavereniging.nl

T. 030-298 07 07

Bankrekeningnummer NL85RABO0375921540

De MaculaVereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 30164182. Het RSIN nummer is 809291460.

Voor meer informatie neemt u contact op met het landelijk bureau in Utrecht, telefoonnummer 030-2980707.
Bereikbaar maandag t/m donderdag van 10.00 tot 15.30 uur