Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Informatiemateriaal MaculaVereniging
  • brochure Leeftijdgebonden Maculadegeneratie (LMD) met Amslertest, 2014
  • MD-gids: Maculadegeneratie en hoe nu verder? 2013
  • Macula Maga (minder) Zien, blad voor de omgeving van MD-er, 2014
  • Special Myopie, 2010
  • Voorlichtingsfilm Leeftijdgebonden Maculadegeneratie, 2007

Het informatiemateriaal is gratis voor leden. Niet leden kunnen materiaal bestellen tegen een vergoeding, zie ook de homepage rechtsboven in het kader.

Leden en abonnees ontvangen zes maal per jaar de Macula Visie.